Vítězem se stala obec Smržice na Prostějovsku, druhé místo náleží obci Komňa na Uherskohradišťsku a třetí příčka patří obci Svojšín na Tachovsku. „ Toto ocenění se uděluje za péči o zeleň, veřejná prostranství a krajinu. Hodnotitelská komise navštívila postupně všechny obce,“ uvedl Jiří Kužma ze Svojšína.

Medailovou pozici si Svojšín pravděpodobně udržel stálými úpravami obce. „Jistě to je díky vytrvalému úsilí věnovanému obnově a péči o kulturně – historické dědictví obce. Podle vyjádření některých hodnotitelů na komisi složenou ze zástupců Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, je to především za zdařilé úpravy našich zámeckých zahrad a parku, dokončené v loňském roce,“ řekl Kužma.

Diplom za 3. místo předal starostovi obce Karlu Petráňovi ministr životního prostředí pan Pavel Drobil.

Této soutěže se obec Svojšín zúčastnila už podruhé. „Poprvé to bylo v roce dva tisíce pět a tehdy jsme zvítězili. To nám zajistilo postup do Entente Florale Europe 2006,“ připomněl Kužma. „To, že jsme se i v letošním ročníku umístili mezi prvními třemi místy, je pro nás nepochybně velkým úspěchem. Vždyť také za posledních pět let bylo zásadně upraveno a zkulturněno veřejné prostranství, obnoveny původní aleje, rekonstruovány oba rybníky v Nynkově, byly založeny nové biokoridory ve volné krajině a další úpravy,“ vyjmenoval Jiří Kužma, člen svojšínského zastupitelstva­.