Tamní zastupitelé budou o něm jednat v pondělí 10. prosince. „Předpokládáme příjmy ve výši 6,42 milionu korun, výdaje pak 6,57 milionu korun," uvedl starosta Svojšína Karel Petráň.

Rozpočet na příští rok bude prvním, který obce a města schválí podle nových rozpočtových pravidel. Pro většinu z nich to znamená vyšší daňový výnos na obyvatele. „Zatímco loni jsme dostali na jednoho obyvatele necelých osm tisíc korun, v roce 2013 je předpoklad téměř deset tisíc. Na druhou stranu ale stát zrušil některé příspěvky. Například na školství," pokračoval svojšínský starosta. „Plánováno je také zrušení některých národních dotačních titulů, které byly pro naši obec častým zdrojem prostředků na financování pořízení, zhodnocení a oprav majetku," dodal starosta Svojšína Karel Petráň.