Zastupitelé se už před časem dohodli, že ji odkoupí a postupně zrekonstruují. „Na financování stavebních prací máme pro letošní rok vyčleněno v rozpočtu obce zhruba 950 tisíc korun, z toho přispěje částkou 400 tisíc korun Plzeňský kraj z Programu stabilizace a obnovy venkova,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta obce Svojšín Josef Němec.

Přestěhování obecního úřadu ze současné budovy do jiné připravují v obci Svojšín. Přestavba vytipovaného objektu je ale plánovaná na několik let, s ohledem na možnost získání dotace a přihlédnutím k obecnímu rozpočtu. „Tímto krokem chceme odstranit problém nevyhovujících prostor současného sídla. V prvním patře budovy, kde nyní obecní úřad sídlí, se totiž nachází jen jedna kancelář a zasedací místnost včetně místní knihovny, v jejím přízemí pak hasičská zbrojnice a pobočka České pošty. Naše obec také nemá odpovídající zázemí pro dělníky obce a komunální techniku,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta obce Svojšín Josef Němec.

Přetrvávající problémy s vhodnými prostory pro úřad obce se zastupitelé rozhodli vyřešit koupí a rekonstrukcí budovy bývalého polesí, nacházejícího se ve středu svojšínské návsi. „Nové sídlo obecního úřadu by mělo mít bezbariérový přístup pro návštěvníky, tři samostatné kanceláře a spisovnu v jedné budově, vše v jejím přízemí. V přístavbě budovy bychom chtěli vybudovat prostor pro technické zázemí pracovníků obce včetně šaten a hygienického zázemí a také pro komunální techniku. Nádvoří domu pak bude sloužit pro parkování vozidel či jako sběrné místo pro odkládání vybraného komunálního odpadu,“ doplnil Josef Němec.

Rekonstrukce domu bývalého polesí byla zahájena již v loňském roce a práce budou intenzivně pokračovat i v letošním roce tak, aby k přestěhování obecního úřadu mohlo dojít co nejdříve.