„Domníváme se, že strom stojí na důstojném místě a má velice zajímavou historii," vysvětlil některé důvody nominace svojšínského kaštanu místostarosta obce Tomáš Petráň. „Za nápadem přihlásit náš strom do této soutěže stojí občanské sdružení Za obnovu vesnice. Dalším důvodem byl také příspěvek Ivety Chládkové, které o něm napsala. Příspěvek jsme otiskli i v našem obecním zpravodaji," řekl dále Petráň.

Nominovaný strom stojí na veřejném prostranství, na mírném návrší, mezi místní školou, farou a kostelem. Místní ho nazývají buď kaštanem u školy nebo kaštanem u kostela. Odborný název stromu je Jírovec maďal, latinsky Aesculus hippocastanum. Kaštan je starý přibližně sto padesát let, obvod kmene ve výšce sto třiceti centimetrů je tři sta třicet centimetrů, výška je přibližně osmnáct metrů.

„V roce 2006 byl rozhodnutím Městského úřadu ve Stříbře, odboru životního prostředí, vyhlášen za památný strom," dodal svojšínský místostarosta. „..Už svojí polohou byl tento strom předurčen být svědkem mnoha událostí, které se kolem něj a mnohdy přímo pod ním, děly, jak dokládají mnohé dobové fotografie. Všichni, kteří chodili na nedělní mše svaté do kostela sv. Petra a Pavla, museli projít kolem a kaštan je vždy vítal. Od jara do zimy a od zimy do jara, více jak sto let. Co generací si pamatuje, co příběhů a událostí zná…," uvedli svojšínští do dopisu, kterým přihlásili svůj strom do celonárodní soutěže.

V koutku duše místní přemýšlejí, jak by naložili s eventuální výhrou. „Pokud vím, tak první cenou není finanční odměna, ale možnost ošetření zeleně. Možná bychom ji využili pro více stromů v obci. To je ale zatím předčasné. Už postup mezi dvanáct finalistů by pro Svojšín byl jistě úspěchem," dodal Tomáš Petráň.

Svojšínský kaštan