Příjmy budou ve výši 5 592 000 korun a výdaje pak budou činit 5 435 000 korun. „Přebytek hospodaření by měl být převážně použit na úhradu jistiny úvěrů přijatých na financování investic v předchozích letech. Dá se předpokládat, že hospodaření v průběhu roku si vyžádá potřebné změny formou rozpočtových opatření. Například výše nenárokových dotací není v období přípravy známa. Proto nejsou tyto prostředky prozatím do rozpočtu zahrnuty, ačkoliv jde o položky, které rozpočet každoročně ovlivňují zásadně. Od získaných dotací se bude odvíjet realizace připravovaných investičních záměrů obce. Pozměňovací návrhy předloženy nebyly. Připomínku neuplatnil ani nikdo z občanů,” okomentoval rozhodnutí místostarosta Tomáš Petráň.