Interkativní tabule je umístěna v učebně páté třídy, která slouží zároveň jako učebna počítačová a multimediální. Ve škole už jde o třetí zařízení tohoto typu.

„Tabule slouží stejně jako ty ostatní – všem třídám, které ve své učebně tuto technologii zatím nemají instalovánu," uvedl ředitel. „Hovoříme o tabuli nové generace s ultrakrátkým projektorem, která zvládá zpracovávat více dotyků, tedy více žáků pracuje, více se na ní udělá. Ale je to pouze technika – sama o sobě nedovede nic, ale v rukou zdatného pedagoga se stává nedocenitelným pomocníkem," zhodnotil dále.

Investici za bezmála 140 tisíc zaplatil podnikatel Leonid Tsoukernik. „Za to mu vedení ZŠ a MŠ Chodová Planá děkuje. Nebývá totiž pravidlem, že by částky takového rozsahu poskytl malé škole jediný sponzor. Díky panu Tsoukernikovi tabule umožní žákům názorněji a lépe pochopit a vstřebat probírané učivo. Jeho procvičení a upevnění znalostí a dovedností se využitím takového zařízení stává pro žáky pestřejší a trvalejší," sdělil Ambrož.

V novém roce škola další technické noviny neplánuje. Pokud by se našel další sponzor, vedení školy ví, do čeho by se dalo ještě investovat.