Systémy, které bdí nad bezchybným provozem začaly signalizovat havárii. Ve velínu MERO ve Vohburgu zaznamenali trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma šachtami na hranici mezi Německem a Českou republikou.

Ale lidé nemuseli mít strach. „Šlo o taktické mezinárodní cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem Ropa 2008,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Alena Marešová.

„Cenné na cvičení je, že si čeští a němečtí záchranáři vyzkoušeli vzájemnou spolupráci při likvidaci následků mimořádné události v blízkosti hranic. Pravidla této součinnosti se odvíjí od česko – německé smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých havárijích,“ uvedl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky František Zadina Zásah probíhal na potoce, který určuje hranici a na rybníce na území České republiky.

„Úkolem jednotek je likvidace škod na místě úniku ropy, aplikace norných stěn, použití odsávajícího a oddělovacího zařízení,“ informovala tisková mluvčí hasičů Marešová.

Hlavním cílem bylo prohloubit schopnosti velitelů při společném zásahu jednotek.

„Dále podpořit vybudování spolupráce při katastrofách přesahující hranice, procvičit činnost operačních a informačních středisek, v rámci havarijního zajištění ropovodu provést záchranné a likvidační práce jednotkami hasičů v kraji a vyzkoušet součinnost s nasazenými složkami integrovaného záchranného systému,“ řekl velitel cvičení Jiří Bártek.

Hasiči hodnotí zásah jako velmi úspěšný.

„I zástupci firmy MERO byli potěšení tím, že vše proběhlo podle plánu. Škoda jen, že jsme nemohli použít vrtulník, vzhledem k tomu, že byla mlha,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Alena Marešová.