Záměr rekonstrukce je v současné době ve fázi posuzování vlivu stavby na životní prostředí a prochází projektovou přípravou.

Silnice k bavorským hranicím bude podle vedoucího odboru dopravy Plzeňského kraje Jaroslava Vejpravy po dokončení širší a bezpečnější. „Termín, kdy se začne s rekonstrukcí lze ale prozatím těžko odhadnout. Loni byla zaměřena trasa a ta prochází projektovou přípravou. Je třeba také zajistit pozemky a na základě projektu pak hledat možnosti financování,“ uvedl.

Kraj předpokládá, že náklady na rekonstrukci částečně pokryjí evropské dotace. Projekt vznikne souběžně s výstavbou obchvatu bavorského městečka Bärnau a německá strana je v projektu partnerem. Předběžně se náklady odhadují na 400 až 500 milionů korun.

Nová silnice bude začínat za Halží, v rámci rekonstrukce bude vybudován obchvat Horní Výšiny.

„U Branky se napojí znovu na současnou silnici s tím, že vozovka bude rozšířena a také oblouky zatáček budou zmírněny,“ doplnil Vejprava s tím, že silnice získá po opravě parametry silnice druhé třídy.