Vyhodnocováním je pověřena majetkoprávní komise, která posoudí materiály poskytnuté osadními výbory a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce. To pak vyhlásí výsledky a jednotlivé soutěžící subjekty pak finančně ocení.

Rok od roku je hodnocení složitější. „Všichni se snaží o vítězství, takže jejich práce se neustále zlepšuje,“ řekla místostarostka Dagmar Smolíková.

Od následujícího roku bude mít soutěž Vesnice roku další kritérium.

„Zastupitelstvo schválilo, že do soutěže může přihlášena také okenní výzdoba, zahrádka, předzahrádka rodinných a bytových domů, zahrádkářské kolonie v areálu bytovek v Kostelci,“ uvedla Dagmar Smolíková s tím, že nejpodařenější díla budou finančně ohodnocena. „Na toto kritérium byla vyčleněna částka deset tisíc korun,“ dodala.