V sobotu dopoledne signalizovaly systémy pro záznam úniku ropy ve velínu MERO ve Vohburku trhlinu v potrubí, nacházející se mezi dvěma šachtami na hranici mezi Německem a Českou republikou. Velíny MERO v České republice i Německu vyslaly zprávu úředním poplachovým centrálám, které vyvolaly po tento úsek havarijní poplach.

Ale lidé v Rozvadově, Waidhausu a přilehlých obcích nemuseli mít strach.

„Šlo o taktické mezinárodní cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem Ropa 2008,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Alena Marešová.

„Cenné na cvičení je, že si čeští a němečtí záchranáři vyzkoušeli vzájemnou spolupráci při likvidaci následků mimořádné události v blízkosti hranic. Pravidla této součinnosti se odvíjí od česko–německé smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých havárijích,“ uvedl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky František Zadina Zásah například probíhal na potoce, který určuje hranici a na rybníce na území České republiky.

„Úkolem jednotek je likvidace škod na místě úniku ropy, aplikace norných stěn, použití odsávajícího a oddělovacího zařízení,“ informovala tisková mluvčí hasičů Marešová.

Hlavním cílem bylo prohloubit schopnosti velitelů při společném zásahu jednotek.

„Dále podpořit vybudování spolupráce při katastrofách přesahující hranice, procvičit činnost operačních a informačních středisek, v rámci havarijního zajištěni ropovodu provést záchranné a likvidační práce jednotkami hasičů v kraji a realizovat součinnost s nasazenými složkami integrovaného záchranného systému,“ řekl velitel cvičení Jiří Bártek.