Povinnou školní docházku zahájilo v září v osmi prvních třídách 170 dětí. Tento počet prvňáčků ve školách zřizovaných městem Tachov je nejvyšší od školního roku 2000/2001. Tehdy jich bylo ještě o pět více.

Nejvíce prvňáčků začalo v září docházet na Základní školu Hornická. „Tam jich chodí 83 a škola po dlouhých letech zavedla čtyři třídy, nově tedy první D," informoval Deník vedoucí odboru školství Městského úřadu Tachov Josef Kožnar. Zárečná otevřela tři první třídy s 62 žáky a na Kostelní chodí do jedné třídy 25 prvňáčků.

„Letos máme ve školách zřizovaných naším městem o 25 žáků prvních tříd více než před rokem," doplnil Kožnar s tím, že celkem chodí do tří tachovských základních škol 1325 dětí. V pěti mateřských školách je pak zapsáno 411 dětí a znamená to zaplněnou kapacitu.

Příští týden, v pátek 7. února, jsou na programu zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Tachov. „Dá se očekávat opět vysoký počet dětí, možná jich bude o malinko víc než před rokem, tedy více dětí, než nastoupilo v září do prvních tříd," konstatoval Kožnar s tím, že řady prvňáků se rozrostou rovněž o děti, které loni dostaly před nástupem školní docházky roční odklad.

I když v září začalo do škol v Tachově docházet zmíněných 170 prvňáků, k zápisu se ale dostavilo před rokem 192 dětí. Devatenáct z nich získalo odklad. Za několik předchozích let se přitom počet dětí u zápisů pohyboval okolo 140 dětí.

Nejvíce dětí přišlo loni na zápis do největší tachovské školy, Základní školy Hornická – více než osmdesát. Pro školu to znamenalo zřídit jednu třídu navíc. Po dlouhých letech tak děti v této škole navštěvují čtyři první třídy. „Jestli bude muset Hornická opět otevřít čtyři první třídy, nebo jestli se otevřou na Zárečné to uvidíme. Vyloučit se nedá ani otevření dvou prvních tříd ve škole v Kostelní. To vše ukáží až dohody s řediteli škol po skončení zápisů a poté, co budeme znát přesnější čísla," dodal Kožnar s tím, že doufá, že v Tachově nenastane situace, která se před několika dny objevila v Plzni.

Na zápis do první třídy jedné z oblíbených škol stáli rodiče frontu hodiny před otevřením školy, aby se na jejich dítě dostalo. „Rodič má samozřejmě právo rozhodnout sám, do jaké školy umístí svoje dítě. Ale v případě velkého zájmu rozhoduje spádovost, ředitelé tedy musejí dát přednost dětem ze spádové oblasti školy," vysvětlil vedoucí školského odboru.

Pro školu, která by kvůli většímu počtu prvňáků musela otevřít jednu novou třídu, to znamená i organizační změny, včetně personálních. Musí pro třídu najít učebnu a v neposlední řadě také kvalifikovaného pedagoga.

Zápisy dětí do prvních tříd se v tachovském okrese konají v průběhu měsíců ledna a února. Je na každé škole, kdy si v tomto období určí termín zápisu. Na některých školách se již zápis uskutečnil, na mnoha školách zápis teprve bude. Podle pracovníků ve školství je nyní předčasné říci, zda do prvních tříd půjde více dětí než loni v celém tachovském okrese. Všeobecně se míní, že prvňáků bude větší počet letos a možná i příští rok.