„V současnosti je po Tachově rozmístěno šestnáct kamer. Pokud se podaří  dotaci získat, chtěli bychom  rozšířit kamerový systém o dalších devět koncových bodů,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a evropské integrity Městského úřadu Tachov Helena Červinková.  „Cílem je dát obyvatelům  pocit bezpečí, snížit počet přestupků a trestné činnosti.“

Vyústění stávajících i nově plánovaných kamer je u pultu centralizované ochrany v budově městského úřadu.  Obsluhu zajišťují non stop kvalifikovaní operátoři. Při provozu je garantováno právo na soukromí občanů v souladu se zákonem. V praxi to například znamená, že když kamera takzvaně jede přes okna soukromých bytů, obraz se automatiky rozostří.  
„Pokud se podaří rozšíření kamerového sytému, bude klientské pracoviště nově také ve služebně obvodního oddělení  policie,“ uvedla Červinková. „Tento záměr vítáme, policisté budou moci rychleji a pružněji reagovat na případnou trestnou činnosti či přestupky,“ kvituje policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

„Vše se bude  odvíjet od toho, zda se nám dotaci skutečně podaří získat. Zatím jsme s policií vytipovali, kde by bylo vhodné kamery umístit.  Jsou to místa, kde často dochází k vandalismu nebo kritická místa z pohledu dopravy.  Mám-li být konkrétní, tak se jedná například o kruhový objezd u muzea,“ uvedl starosta Tachova a velitel městské policie Ladislav Macák.
„K uvedené problematice bychom rádi znali názor tachovských občanů.  Proto jsme na webové stránky města umístili jednoduchý dotazník, v němž žádáme o zodpovězení několika  otázek,“ uvedla Červinková.

Na www.tachov-mesto.cz bude dotazník vyvěšen až do 20. dubna. Občané jsou dotazováni například na to, zda se ve městě cítí bezpečně, zda si myslí, že kamerový systém přispěje ke zvýšení bezpečnosti a podobně. V květnu město zveřejní výsledky této dotazové akce.