Jen Beroun, Ústí nad Labem a Tachov mají vyhodnocovací techniku, která je instalována na mamografickém pracovišti na poliklinice a poskytuje tak pacientkám komplexní služby.

Ve čtvrtek byl mamograf a všechna jeho příslušenství slavnostně uvedeny do provozu za účasti zástupců města, polikliniky a dodavatelské firmy. Celkové náklady činily 10,2 milionů korun a podílely se na nich Evropská unie, národní zdroje a svůj podíl přidalo i město Tachov.

„Nové zařízení je obrovským přínosem pro ženy, věřím, že to samy brzy ocení,“ řekl ředitel polikliniky František Barták. Pracovníci dodavatelské firmy a sestra Hana Benešová ukázali přítomným, co všechno supermoderní mamograf a příslušenství dokáží. Tachov dostal jako jediné město v republice jakýsi statut satelitního mamografického místa fakultní nemocnice, v tomto případe plzeňské. Jak uvedl ředitel, je to především kvůli velké vzdálenosti od Plzně.

„Mamograf, který prsa ženy nasnímá, posílá automaticky okamžitě otisky do fakultní nemocnice. Zároveň je na monitoru provedeno vyhodnocení snímku. Zařízení samo vyhledá a označí všechny podezřelá místa na obrázku prsu,“ ukazovala sestra Benešová. Vyhodnocení provádí zároveň lékařský tým v Plzni. Pacientky jsou o výsledku vyrozuměny prostřednictvím lékaře, který je na vyšetření poslal v rozmezí od tří dnů do tří týdnů. Podobně propojeno je na 150 lékařských pracovišť v Česku. Pokud se žena následně rozhodne, že chce být léčena v jiné, než plzeňské nemocnici, není problém přeposlat snímky elektronickou cestou. „Bereme si telefonní čísla pacientek a v případě, že je třeba udělat doplňující vyšetření, telefonujeme jim,“ řekla zdravotní sestra. Mimo jiné si posteskla, že někteří lékaři posílají pacientky zcela zbytečně na mamograf do Plzně. „Je třeba, aby ženy věděly, že se jim v Tachově dostane špičkového vyšetření technikou na světové úrovni. Vyhodnocení každého snímku následně provedou specializovaní lékaři Fakultní nemocnice Plzeň. Je tedy zbytečné, aby jezdily pacientky kamkoli jinam,“ dodal starosta Tachova Ladislav Macák.