Tachov totiž získal mnohamilionovou dotaci. "Po dlouholetém snažení o dotaci z prostředků Evropské unie nám letos na podzim potvrdili, že na dokončení rekonstrukce dotaci obdržíme," řekl Deníku starosta Tachova Ladislav Macák.

Problém je ovšem v tom, že v současné době není možné čerpat peníze z dotace průběžně. Město musí stavbu nejprve dokončit a finanční podporu dostane zpětně. "Po vyúčtování, až nám poskytovatel potvrdí, že je vše v pořádku, nám prostředky vrátí," vysvětlil starosta.

Rekonstrukci je navíc potřeba dokončit v nejbližších letech. Dotace se bude proplácet nejpozději v roce 2024, přičemž vyúčtování musí být provedeno do konce roku 2023. Do té doby musí město sehnat zhruba 70 milionů korun. Přibližně na tuto sumu se odhadují zbývající práce, které jsou třeba v rekonstrukci památky udělat. Dotace pak bude činit kolem 60 milionů korun. Jak starosta dále uvedl, s diskuse se zastupiteli vyplynulo, že by se předfinancování rekonstrukce mělo řešit úvěrem.

V příštím roce chce město vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, aby se mohlo co nejdříve začít pracovat. Doposud se jízdárna opravovala postupně po etapách a za menší částky. "Nejnáročnější a nejnákladnější část, co nás ještě čeká, je vybudování dvou výtahů, aby byl celý objekt bezbariérový. Pak dokončení stavebních úprav, vybudování expozice bylinkářství a zařízení interiérů, včetně výmaleb a restaurátorských prací. Pak bude jízdárna hotová," vyjmenoval Macák.

Pokud by z jakýchkoliv důvodů na dotaci nakonec město nedosáhlo, bude se podle starosty v rekonstrukci pokračovat stejným způsobem jako doposud, tedy na etapy a po menších částkách. "Tady je ale problém v tom, že práce trvají od roku 2000 a některé věci, které už jsou dokončené, po těch letech vyžadují údržbu a opravy," uvedl starosta s tím, že doposud se do záchrany a opravy objektu investovalo kolem sta milionů korun.

Historie jízdárny

Jízdárnu dal postavit kníže Alfréd I. Windischgrätz. Na počátku roku 1858 byl chebským stavitelem A. Haberzettlem vypracován podrobný rozpočet na stavbu, která byla dokončena již o tři roky později, v roce 1861. Ve stejném roce ale polní maršál Windischgrätz umírá. Po roce 1945 převzal majetek Windischgrätzů stát. Neudržovaná jízdárna začala chátrat a v roce 1981 byla doporučena k demolici.

Roku 1997 získalo objekt do svého majetku město Tachov a v roce 2000 začala jeho postupná rekonstrukce.

Jízdárna je druhou největší stavbou svého druhu ve střední Evropě, rozměrnější už je jen jízdárna ve Vídni.

Památkový objekt se zalíbil filmařům, natáčela se zde jedna scéna krimifilmu Mravenci nesou smrt a nedávno zde vzniklo několik scén z filmové minisérie Marie Terezie. Jízdárna je přístupná turistům, kteří mohou absolvovat prohlídky s průvodcem, případně navštívit výstavy, které se zde pravidelně konají. Objekt rovněž hostí hudební festival Dveře jízdárny dokořán. Koncertovali zde například Lucie Bílá, Daniel Hůlka a další významní umělci.