„My si velice dobře uvědomujeme závažnost situace, ale hasíme požár, který začal doutnat už někdy před deseti, možná patnácti lety a v té době se měl začít řešit,“ řekl Deníku. Dle jeho slov v době, o které hovoří, bylo již mnoho lékařů v předdůchodovém věku a nikdo tuto skutečnost dlouhodobě neřešil. Současné vedení města je často rodiči osočováno, že celou situaci podcenilo. „To, že půjde paní doktorka Šebková letos do důchodu, věděli, měli začít shánět náhradu dříve,“ durdí se na sociálních sítích Helena V. „Intenzivně jsme jednali s pediatry po celém západočeském kraji již po celý uplynulý rok,“ odporuje tvrzení starosta města Petr Vrána s tím, že právě v loňském roce se podařilo do okresního města získat první mladou lékařku, která se v současné době doškoluje v ordinaci doktora Bartáka. Následně by měla jeho ordinaci převzít.

Jednání s více jak pěti desítkami pediatrů nakonec nebyla úplně bezúspěšná. „Více jak půl roku vedeme jednání s další mladou lékařkou. Té chybí k tomu, aby mohla vykonávat samostatnou praxi, 2. atestace včetně povinné praxe pod odborným dohledem na akreditovaném pracovišti. Tím je však pouze fakultní nemocnice v Plzni,“ prozradil další drobný úspěch starosta. Zmíněná lékařka by tak následně mohla převzít ordinaci odcházející doktorky Blanky Šebkové.

Dětská pohotovost v Tachově.
Tachovu chybí další pediatr. Apelovat na pojišťovny musí hlavně rodiče dětí

Přestože vedení města společně s vedením polikliniky téměř každodenně řeší plánované ukončení praxe lékařky Šebkové, žádá rodiče, aby se i oni obraceli na své zdravotní pojišťovny, protože ty mají zákonnou povinnost zajistit lékařskou péči a jen ony vědí, kteří lékaři mají ještě volnou kapacitu. „A proč musí apelovat rodiče, převážně starat by se mělo město, pojišťovny nic neřeší. Není dobré dojíždět s nemocným dítětem třeba až za Plzeň. Nabídněte lékařům více peněz, byty, auto,“ radí na sociálních sítích Kamča T.

Město však už dávno pracuje na tom, aby se podařilo nalákat mladé pediatry do Tachova. Vytvořilo velmi štědrý bonifikační program, kdy je schopno začínajícímu lékaři nabídnout náborový příspěvek v řádech statisíců korun. „Navíc s VZP byl vyjednán další bonifikační program, v jehož rámci může lékař získat až 800 tisíc korun,“ vypočítává dále starosta a doplňuje, že město je schopno poskytnout vybavenou ordinaci, zajistit bydlení plus poskytnout další benefity pro rodinu lékaře, mezi něž patří zajištění míst ve školách nebo mateřských školách. Kromě VZP jedná město dlouhodobě také s Ministerstvem zdravotnictví ČR a problém byl jedním z témat, o kterém se hovořilo při setkání vedení města Tachov s prezidentem republiky při návštěvě okresního města.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„My jsme s pojišťovnami jednali i v tom smyslu, aby pouze neposkytovaly seznam lékařů v kraji, ale aby konkrétně rodičům sdělovaly, kteří lékaři mají ještě volné kapacity na poskytování zdravotní péče,“ vysvětluje Petr Vrána. Ten zároveň uvádí, že v poslední době se podařilo vedení města dohodnout to, že 200 dětí ve věku od 14 let převezme praktická lékařka Miluše Rapčan Kretová a dalších 150 pacientů pan doktor Miloš Friedman z Mariánských Lázní. A nadále řeší umístění dalších dětí. Starosta zároveň neváhá přiznat, že všichni lékaři v regionu včetně těch, kteří pravidelně slouží na dětské pohotovosti, si zaslouží obrovské poděkování a poklonu za svoji obětavost a vstřícnost, a věří, že se co nejdříve podaří problematickou situaci zlepšit. „Obrovský kus práce u nás odvedla mimo jiné také pediatrička Lenka Volná, která bere služby na pohotovosti za doktora Al Kannányho,“ zmínil starosta jednu z lékařek s tím, že dík patří všem dětským lékařům v okrese, neboť i přes nemalé komplikace dělají vše, co je v jejich silách.

Představitelé města však jdou ve svém snažení ještě dál. „Koordinujeme svůj postup s ostatními obcemi a městy, ale také s Plzeňským krajem, který je nápomocen i ve formě dalšího rozšíření našeho bonifikačního programu,“ sdělil Petr Vrána. „A také připravujeme společný apel na ministra zdravotnictví, který jsme zpracovali s předsedkyní České lékařské společnosti ze sekce pediatrie v Plzni, v němž vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, aby změnilo pravidla dovzdělávání pediatrů v tom smyslu, že chceme, aby jistou část praxe mohli absolvovat přímo v ambulancích a nemuseli ji absolvovat pouze v nemocnicích, tak jako tomu je doposud,“ pokračoval. Dle jeho slov je třeba jednoznačně změnit legislativu.

Muhsin Al Kannany před tachovským soudem, který rozhodoval o jeho vazbě.
Děti z Tachovska jsou bez lékaře. Pediatr skončil ve vazbě, opět jel opilý