Nejen v Zárečné ulici, ale i v dalších částech Tachova se obyvatelé dočkají moderních polopodzemních kontejnerových stání, která by měla nahradit dosavadní méně objemové stojací kontejnery.

Vedení města Tachov má zpracovanou dokumentaci na 11 míst, kde by měla být v brzké budoucnosti polopodzemní kontejnerová stání vybudována. Město podalo žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, v současné době vyčkává na rozhodnutí dotačního orgánu. „V případě, že bude dotace schválena, vybudujeme více stání v letošním roce najednou, pokud na dotaci nedosáhneme, pokusíme se realizovat jednotlivá stání postupně, kdy jejich budování bude hrazeno z městského rozpočtu, “ sdělil Deníku starosta Tachova Petr Vrána.

Všechna nová kontejnerová stání budou rovnoměrně rozmístěná na sídlištích i v centru města. „Místa byla vytipována dle umístění stávajících kontejnerových stání a dle vedení sítí technické infrastruktury" uvedl dále Petr Vrána. První polopodzemní kontejnerové stání bylo v loňském roce vybudováno v Zárečné ulici a lidé si ho velmi pochvalovali. Bohužel, ač je jeho objem několikanásobně větší než stojící kontejnery, nádoby jsou neustále zaplněny neb obyvatelé do nich vyhazují všechno, aniž by odpad třídili. A to bez ohledu na to, že pokud je obsah nádoby jiný než k čemu je určena, je nutno ho vyvézt jako netříděný, čímž se svoz odpadů městu prodražuje. Starosta proto opakovaně apeluje na občany, aby odpad třídili  a velkoobjemový a stavební odpad odváželi do sběrného dvora, který je k tomu určen.