„Štěstí přeje připraveným,” řekl starosta Ladislav Macák. „Nechceme provádět zbytečné stavební přípravy a chceme mít všechno přichystané jako podklad pro možný zisk dotaci. Nechceme dělat projekty do šuplíku, aby pak nakonec zastupitelé řekli, že se akce nebude realizovat,” vysvětlil starosta důvod, proč je vytvořen akční plán.

Hlavním bodem akčního plánu je úprava historického centra. „Ulice Kostelní a Hradební jsou hotové. Napříště by se měly rekonstruovat ulice K. H. Borovského a Rokycanova, náměstí a krátká bez názvu, které říkáme pracovně Podhradební,” uvedl starosta. Studie je hotová z předchozích let. Nyní budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení, aby bylo možné zahájit práci.

Jako první přijdou na řadu Rokycanova a Borovského ulice. Předpokládaný termín zahájení prací je rok 2013. „Měl by se dát do pořádku především vzhled obou ulic. Zároveň by nová úprava měla vyřešit způsob parkování a parkovací místa v centru formou takzvané dopravy v klidu,” uvedl Macák. Pro financování rekonstrukce této historické části města přicházejí do úvahy dvě možné varianty. „Pokusíme se získat dotaci. Když se to nepodaří, budeme ji financovat z vlastních zdrojů. Použijeme na to peníze, které jsme si vzali jako úvěr na venkovní koupaliště a Pobřežní ulici a vrátí se nám ve formě dotace z Evropské unie,” vysvětlil starosta.

Náměstí by mělo přijít na řadu později. „To bude nejdražší a bez případné dotace by to nebylo možné a pro město únosné,” řekl starosta. Když tedy nebude dotace, rekonstrukce náměstí se konat zřejmě nebude.

Součástí akčního plánu města je i úprava vrchu Vysoká. Tam by se měla obnovit vyhlídková stezka včetně umělé jeskyně. Upraven bude i památník, zůstane jen pylon a reliéf bitvy u Tachova. Měděná destička s popisem bitvy byla nedávno odstraněna, protože se ji kdosi pokoušel ukrást, Nová, plastová, už je ve výrobě.

To hlavní, co ale Vysokou čeká je stavba nové dominanty. „Zastupitelé už dali požehnání k výstavbě rozhledny. Na Tachovsku stojí zatím jediná v Plané na Bohušově vrchu. Ta naše by měla být třiadvacet metrů vysoká a bude z ní nádherný výhled na město a jeho okolí,” řekl starosta.

Město hledá cestu k financování rozhledny. Zvažuje dotaci nebo případnou spolupráci s nějakým operátorem.