Zastupitelé města Tachov schválili novou vyhlášku, která vešla v účinnost 13. dubna letošního roku. Týká se zákazu konzumace alkoholu a psychotropních látek na veřejnosti ve vymezených lokalitách. „Městskou vyhlášku zabývající se touto problematikou mělo město už od roku 2016, nicméně byla nedostačující. Současná nová vyhláška zahrnuje kromě zákazu požívání alkoholu také zákaz požívání omamných a psychotropních látek na veřejnosti v určitých městských lokalitách. Ty byly též oproti stávající vyhlášce rozšířeny,“ uvedl místostarosta města Jan Straka.

Dle jeho vyjádření by se tak měla zlepšit situace s osobami pod vlivem návykových látek v okolí nákupních center, historického centra, autobusového nádraží či prostor u památníku Mohyla. Obyvatelé města, ale i turisté, kteří se zde pohybovali, se na zastupitele města obraceli se svými stížnostmi na nepříjemná setkání s lidmi, kteří svým chováním obtěžovali kolemjdoucí. Bohužel přivolaná policie vzhledem k nastavení vyhlášky často nemohla nijak zasáhnout. To se novou vyhláškou mění, možnosti policie jsou větší, stejně jako je tomu u vyhláškou stanovených prostor například v blízkosti škol a školek.

„Vyhláška asi něco změnila, ale není to stále to, co by to mělo být,“ řekla Deníku Petra Braunová z Tachova. „Okolo náměstí je čisto, ale například na sídlišti Rapotín u obchodního centra postávají s plechovkami s pivem a je okolo vchodu do obchodu značný nepořádek. Na okrajové části města by také chtělo více dohlédnout,“ dodává.