„Tuto praxi provozujeme už čtrnáct let,“ řekl deníku první místostarosta města Tachova Václav Svoboda. „V letošním roce je pro tyto účely vyčleněno v rozpočtu města osm set tisíc korun,“ pokračoval.

Zatímco prvních deset let čerpalo město finanční prostředky v celkové výši čtyři miliony tři sta tisíc korun z půjčky od Ministerstva financí ČR, poslední čtyři roky jdou tyto peníze, určené pro podporu bydlení, z městského rozpočtu.

Podle Svobody tak město Tachov vyhovělo ve sto šedesáti osmi případech a půjčilo už téměř třináct milionů korun.

Zároveň se také postupem času měnily podmínky a rozšiřovaly možnosti, na které mohly být finanční prostředky použity. „Dříve jsme například půjčovali pouze do částky maximálně jednoho sta tisíc korun a bylo nutno zřídit zástavní právo. Dnes je tato částka dvojnásobná a místo zástavy musí mít žadatelé dva ručitele. Změnila se i doba splatnosti. Ze čtyř let se zkrátila na tři a úrok klesl ze šesti procent na pět. Také škála možností, na co mohou být prostředky použity, se rozšířila. Jestliže před několika lety to bylo hlavně zateplení domů, připojení k inženýrským sítím, v dnešní době jde o renovaci lodžií, výměnu oken nebo rekonstrukci výtahů,“ pokračoval místostarosta.

Žádosti v březnu vyhodnotí komise, které je pak doporučí ke schválení zastupitelstvu. „Uvidíme jaký bude zájem veřejnosti, poté bychom dle našich možností konečnou sumu upravili,“ dodal na závěr Svoboda.