V rámci příprav místostarostka se svým týmem zmapovala situaci v Ostrově nad Ohří, Plzni, Dobřanech, Chebu a v nedalekých Mariánských Lázních. „Bylo pro nás důležité vytvořit si celkový obrázek, jak vše v jednotlivých městech funguje. Prošli jsme si pravidla, která v daných městech platí a vybrali pro nás nejlépe aplikovatelnou praxi z Mariánských Lázní, s tím, že i tato verze bude samozřejmě upravena dle potřeb města Tachov,“ uvedla Machová. V rámci své návštěvy se setkala s ředitelkou příspěvkové organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních Janou Roubalovou, která senior taxi v lázeňském městě provozuje. Provozní náklady služby, která mnohým seniorům a dalším potřebným usnadňuje život, hradí město, ale personálně ho zajišťuje právě Dům s pečovatelskou službou. „Mariánské Lázně jsou nám nejvíce podobné, se službou tak, jak ji poskytují, mají dobré zkušenosti a kladné odezvy, takže jejich praxi zkusíme zavést i u nás,“ dodala místostarostka.

Vůz potřebný pro provozování služby převede město z majetku SDH Tachov, hasiči ho totiž poskytnou formou daru. „Bude-li třeba vozidlo nějak speciálně uzpůsobit, ukáže až zkušební provoz,“ vysvětluje dále místostarostka.

Nárok na využívání přepravní služby v Tachově budou mít senioři, kteří se zaevidují do registru a nechají si zřídit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Tachově průkazku, která je bude opravňovat k využití vozidla. Tu musí před nástupem předložit, protože řidič není oprávněn požadovat občanský průkaz. Stejné možnosti využít vozidla k přesunu budou mít osoby s průkazkou ZTP a ZTP/P. „Počítáme s tím, že využívat senior taxi by mohly i osoby mladší 18 let, kdy by se jednalo o postižené nebo těžce nemocné děti s doprovodem. Převážně by však měla přeprava fungovat právě pro potřeby seniorů a to především těch, kteří nemají smlouvu s pečovatelskou službou. Řidič nemůže zákazníkům asistovat, pouze je přiveze a odveze na místo, zákazníci ale mohou využít vlastní doprovod v případě potřeby. Senior taxi bude fungovat souběžně s pomocí, kterou poskytuje právě pečovatelská služba,“ vysvětluje pravidla využívání Machová. Připomíná, že řidič není asistent, senior musí mít doprovod anebo být soběstačný.

Služba bude limitována, zvýhodněnou přepravu, jejíž předpokládaná výše by měla být 30 Kč za převoz pro Tachov a nejbližší spádové obce, bude moci využít senior jen několikrát v měsíci, počet přesunů bude ještě upřesněn. Přepravu je třeba si v dostatečném časovém předstihu objednat telefonicky, řidič bude zároveň plnit i funkci dispečera, který povede evidenci plánovaných cest.

„Prezentace vznikající služby je nyní ve fázi příprav, záměru a vize. O vzniku, financování i nastavení podmínek provozu služby musí rozhodnout zastupitelstvo města. Pravidla tachovské senior taxi služby se budou revidovat dle toho, co ukáže zkušební provoz přímo u nás ve městě. Naším cílem je usnadnit seniorům a osobám se zdravotním handicapem život i touto cestou,“ dodává závěrem místostarostka.