„Chceme, aby lidé žijící v obcích, které se k projektu přihlásily, měli větší pocit bezpečí,” uvedla koordinátorka uvedeného projektu za Krajské ředitelství Policie ČR Markéta Stárková.

Tachov je pro účely projektu rozdělen do deseti okrsků. Pro každý z nich je přidělen konkrétní policista z obvodního oddělení, městský strážník a nově také konkrétní městský zastupitel nebo zastupitelé. Ti o svém zařazení rozhodli na prosincovém veřejném jednání.

Informace o tom, jak jsou okrsky územně rozděleny, na kterého policistu, strážníka či zastupitele se občané dané části Tachova mohou obrátit, bude zveřejněna. „Pro tento účel bude vydána brožura se všemi potřebnými informacemi. Ty bude možné najít i na webových stránkách kraje i města pod heslem Plzeňský kraj – bezpečný kraj,” uvedla policejní koordinátorka. „Je, dobré, když lidé mají a znají svého policistu. Na toho se budou moci obracet v případech, které spadají do kompetence policie – tedy s problematikou bezpečnosti, dopravy, vandalství, násilí, šikany a podobně,” vysvětlila Stárková.

Do projektu bezpečného kraje se osobně zapojili všichni tachovští zastupitelé. V projektu budou v pozici kontaktní osoby pro občany města. „Zastupitelé nebudou v roli policajta ani kontrolora, ale jako jakýmsi mezistupněm mezi občanem a starostou,” uvedl Jaroslav Klíma, radní Tachova, který má problematiku na starosti. Daného zastupitele bude moci občan města kontaktovat buď osobně nebo prostřednictvím ma­ilu.