V současnosti se pracuje na studii proveditelnosti která má určit, zda je připravený projekt životaschopný. „Tento projekt v sobě zahrnuje plán na výstavbu hrází, zídek, nebo hradidel,“ uvedl Miroslav Rolko z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Tachově. „Možná tento projekt budeme muset trochu upravit tak, aby zásahy do životního prostředí byly co nejmenší,“ dodal Rolko. „Stavby by pak byly minimalizovány a nahrazeny jinými opatřeními. Například vybudováním poldrů, nebo určitými úpravami v korytě řeky,“ pokračoval.

Město Tachov ale v současné době nemá dostatečné finanční prostředky na jeho realizaci. „Město zatím peníze nemá. Ani na tento účel zatím nejsou dotace. Ale až bude studie proveditelnosti zpracována a v případě, že bude schválena, město začne připravovat podklady a pak můžeme zkusit žádat o dotace,“ dodal na závěr Miroslav Rolko.

Prvním viditelným krokem z protipovodňových opatření který obyvatelé Tachova zaregistrují, bude vykácení části porostu, který roste v korytě řeky Mže nedaleko mostu na Třídě Míru. Město je již v jednání se správcem toku o částečném smýcení tohoto porostu.