Důvodem odchodu byla změna majoritního majitele nemocnice a rozpory v představě o dalším fungování. Nyní je ve funkci ředitele a o poliklinice a vybudování nemocnice v Tachově nám povypráví Petr Tuháček.

Jak to, že jste Ing.? Ředitel polikliniky nemusí být MUDr.?
Ředitel je především manažerem a má kolem sebe zaměstnance – spolupracovníky, které musí řídit a vhodně motivovat, sám nic do pohybu neuvede. Jsem přesvědčen, že pro optimální fungování jakéhokoliv zdravotnického zařízení je nutná dobrá spolupráce ekonoma a lékaře, přičemž je podle mého názoru jedno, který z nich zastává místo ředitele a který náměstka.

Jaké změny nastaly od doby, co jste ve funkci ředitele polikliniky?
Na nějaké větší opravy a rekonstrukce nemáme dostatek prostředků. Já se za tu krátkou dobu snažím realizovat alespoň takové úpravy, které jsou vidět a nestojí moc peněz. V říjnu jsme vymalovali vstupní halu, přízemí budovy a vyměnili rozbitá svítidla, v tom budeme pokračovat až do konce roku na schodištích a dalších patrech. Ve vstupní hale jsme instalovali novou orientační tabuli a nová je i cedule nad vchodem do budovy. Myslím, že je třeba zapracovat na propagaci Polikliniky a informovanosti klientů – pacientů, proto jsme v těchto dnech spustili nově koncipované webové stránky. V prosinci čekáme dodávku dvou nových převozových sanitek, které doplní náš vozový park, který je v mnoha ohledech zastaralý. Také jsme investovali do vybavení rehabilitace a LSPP.

Plánujete nějaké další změny?
K plánovaným změnám chci zařadit především proces optimalizace nákladů k prováděným zdravotním výkonům. V praxi to znamená postupnou realizaci úsporných opatření v nákladové oblasti, včetně mezd. Prvotní pro nás ale zůstává zachování kompletního rozsahu a kvality zdravotních služeb, jenom s nižšími náklady.

Chystáte i nějaké větší investice?
Jednání o větších investicích jsme již zahájili s vedením města a budeme v nich pokračovat i po komunálních volbách. Jsou to především opravy vnějšího pláště budovy, okolí polikliniky a řešení havarijních situací jako zateplení budovy, likvidace olejové technologie, výměna hlavního přívodního potrubí studené vody a podobně.

Proslýchá se, že se má omezovat provoz laboratoře v Tachově?
Tato informace se nezakládá na pravdě. Skutečnost je taková, že v tuto dobu provozujeme dvě biochemické laboratoře s plnou akreditací, a to v Tachově a Plané a k tomu mikrobiologickou laboratoř v Tachově.

Počítáte s rozšířením zdravotnické péče a přístrojového vybavení?
Rozšiřování zdravotní péče je závislé na jednání se zdravotními pojišťovnami a Plzeňským krajem a samozřejmě na tom, jak se nám bude dařit zajistit kvalifikovaný personál, zejména lékaře. Pro počáteční období bych chtěl zachovat rozsah námi zajišťované péče minimálně ve stejném rozsahu, jako je dnes.

Poliklinika je přístrojově dobře vybavená, ať už mluvíme o zařízení rentgenologického oddělení a laboratoří nebo LSPP. Nějaké investice plánujeme do oddělení rehabilitace a do obnovy vozového parku sanitních vozů. Hlavní hledisko bude dostatek finančních prostředků.

Má poliklinika v Tachově kvalitní zdravotní personál? Myslíte, že zde najde útočiště a pomoc každý pacient?
Myslím, že máme k dispozici kvalifikovaný a zkušený personál, ale poliklinika není jediným segmentem pro poskytování zdravotní péče v regionu. Patří sem ještě rychlá záchranná služba, soukromá klinika, která provádí jednodenní operace v rámci veřejného zdravotního pojištění, ale také celá řada privátních lékařů a zubařů. Spolupráce všech zatím probíhá na velmi solidní úrovni, takže věřím, že o zdraví občanů Tachovska, Plánska a celé spádové oblasti je postaráno dobře, a to v podstatě čtyřiadvacet hodin denně.

Je váš názor důležitý v tom, jestli v Tachově bude nemocnice nebo ne?
Tachov je jediným okresem v republice, který nemá vlastní akutní lůžkovou péči, to je smutná skutečnost, která jistě trápí každého obyvatele regionu. Tím spíš, že je v Plané v podstatě funkční a dobře vybavená nemocnice, které jenom chybí potřebné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Obyvatelé Tachovska dnes již nemohou využít ani nemocniční péči v Mariánských Lázních. Pro občany Tachovska je tak nejbližší nemocnice ve Stodu a v Plzni, to rozhodně nepovažuji za šťastné a budu všemi silami bojovat za obnovu nemocnice v Plané či Mariánských Lázních. Podobný názor sdílí i vedení města Tachov a celá řada občanů a zastupitelů z Mariánských Lázní. Jestli se nám podaří náhled zdravotních pojišťoven a Krajských úřadů změnit, ukáže čas. Co můžu osobně ovlivnit, je kvalita pohotovostní služby (LSPP), kde v tuto dobu usilujeme o získání veřejné zakázky na zajištění této služby pro roky 2015 až 2017. Myslím, že kvalitní spolupráce pohotovostní služby a rychlé záchranné služby, s včasným převozem na akutní lůžka ve spádových nemocnicích, do jisté míry tento problém řeší.

Přikláníte se k názoru, že by v Tachově měla nemocnice být nebo ne?
Částečně jsem již odpověděl. Tachov by si určitě nemocnici zasloužil. Ale buďme realisté, nedovedu si představit, kdo by v současné situaci celého zdravotního systému v republice takový projekt financoval a realizoval. Nemocnice by rozhodně měla být alespoň v regionu, třeba právě v Plané.

Jak je na tom poliklinika v Tachově s penězi, dluhy?
Poliklinika Tachov je příspěvkovou organizací města, tedy je do značné míry závislá na dotacích ze strany městského rozpočtu, které jsou na úrovni tři, tři a půl milionu ročně. Větší část tržeb činí výkony vůči zdravotním pojišťovnám a nájmy, vybrané od soukromých lékařů, kteří využívají prostory budovy. Na fungování pohotovostní služby dostáváme ještě příspěvek ze strany Plzeňského kraje, a to ve výši přibližně osmi a půl milionu korun ročně. V součtu tyto příjmy znamenají, že je náš rozpočet v podstatě vyrovnaný nebo mírně přebytkový. Zde mluvím pouze o provozním financování, plánované investice či opravy většího rozsahu řešíme ve spolupráci s městem.

Zmínil jste spolupráci s městem, jak ji vnímáte?
Na tu si opravdu nemohu ani v nejmenším stěžovat, právě naopak. Velice oceňuji zejména konstruktivní přístup vedení města při společném řešení problémů. Za velmi dobrou považuji ale také spolupráci s tajemníkem, vedoucími odborů a ostatními úředníky městského úřadu.

Jak to vidíte s budoucností polikliniky v Tachově?
Jsem přesvědčený, že je důležitá koexistence městského, státního a soukromého sektoru, nejsem přítelem divoké privatizace zdravotnictví. Proto budu usilovat o zachování současného rozsahu zdravotní péče, kterou poskytuje, a také o spolupráci se všemi zdravotníky a zdravotnickými zařízeními v regionu. Poliklinika je také správcem budovy, ve které mají ordinace soukromí lékaři. Chtěl bych, aby se oni i jejich pacienti u nás cítili dobře a neměli tendence budovu Polikliniky opouštět.