Právě ta v pátek v Muzeu Českého lesa v Tachově zahájila sérii vzpomínkových setkání. Následovalo položení květinových darů u masového hrobu obětí vlakového transportu z Buchenwaldu. Poté městem prošel lampionový průvod k památníku na Mohyle, kde se uskutečnil další pietní akt.

Tři dny tedy trvala připomínka výročí 70. let konce druhé světové války. V případě konference se role hlavního organizátora ujal Institut paměti společnosti a krajiny. „Z institutu nás oslovili, protože jsme už na menších záležitostech spolupracovali. 
A také jsme paměťová instituce, kam lidé chodí a je tu archiv," řekla ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, kde se konference konala. „Je to tuším poprvé, co muzeum hostí podobnou akci s celorepublikovým dosahem," dodala s tím, že pochody smrti se nedotýkají jen Tachovska, ale také celé střední a východní Evropy.

Úvodní slovo konference pronesl Jiří Nenutil, který obrazem i slovem přítomným přiblížil knihu Druhá světová válka – Případ Tachovsko. Nyní se připravuje její druhé vydání, které je téměř celé hotové. Autoři se ale rozhodli ji více zhodnotit vzhledem k budoucnosti. „Protože na letošek vychází sedmdesátileté výročí konce druhé světové války, tak poslední kapitolu knihy napíší všichni obyvatelé Tachovska, podle toho, jak proběhnou oslavy konce války."

Knihu uzavřou popisem událostí oslav na Tachovsku a vydána bude někdy v polovině června. Pro autora Nenutila vlastní konec války a pochody smrti jsou životním mezníkem. „Pomáhají mi rozhodovat se, protože si uvědomuji, že, co řeším, vlastně nemá z hlediska věčnosti zas až takovou děsivou hloubku, jak se to může na první pohled zdát. Zároveň jsem velice vděčen všem těm lidem, kteří si tím prošli, protože nám zanechali veliký vykřičník, kterého si musíme být vědomi."

Původně avizovaný křest zmíněného druhého vydání se nekonal, přesto i knihy přišly na řadu. A to při udílení cen za první místa v historické soutěži 20. století na Tachovsku. Druhého kola se účastnilo patnáct žáků, z nichž nejlépe si vedla Petra Vránová z tachovského gymnázia, druhá byla Tereza Váchová za základní školy v Zárečné a třetí místo získal Štěpán Pelcl také z gymnázia Tachov. Ocenění obdrželi knihu Jiřího Padevěta Krvavé finále, která zpracovává právě problematiku konce druhé světové války a jsou v ní zahrnuty pochody smrti přes Tachovsko.

Zahájení konference a pietní akt v urnovém háji u masového hrobu obětí vlakového transportu předcházely lampionovému průvodu. Ten se vydal v doprovodu tachovských mažoretek a Dechového orchestru mladých od bývalého okresního úřadu k památníku na Mohyle, místu posledního odpočinku obětí pochodů smrti, které procházely územím Tachovska za druhé světové války.

Před vlastním aktem položení věnců pronesli proslovy například atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech Nikita Barsukov nebo starosta Tachova Jiří Struček. Připomněli válečné hrůzy a utrpení. „Dnes ale vidíme, že tyto hrůzy pokračují všude ve světě. Přejeme si, aby se toto už nikdy neopakovalo a abychom žili v míru a pokoji. To bude možné jen, pokud si historii budeme pamatovat a připomínat,"poukázal starosta Tachova.
Také následující víkend se uskuteční pietní akt. Tentokrát na Pístově u Chodové Plané. Půjde o manifestaci ve spolupráci s ČSBS Tachov, Městem Planá a Městysem Chodová Planá. Pro zájemce bude vypraven autobus z Tachova (9 hod. autobus. nádraží), jedoucí přes Planou (9.20 autobus. nádraží) a Chodovou Planou (9.30 zast.).

Výročí osvobození Tachova americkou armádou si v Tachově připomenou také 
2. května. Ve třináct hodin se uskuteční pietní akt u památníku osvobození města.