Za doprovodu zpěvu Tachovského dětského sboru položili věnce a květiny  lidé z širokého okolí, zástupci města a integrovaných složek přímo k památníku v parku u kostela svatého Václava. Moderátor Josef Kožnar všem poděkoval a zdůraznil, že by se měli takovéto události neustále připomínat, aby se už podobná válka nikdy neopakovala.