Podzemní nádrže, historická kanalizace, obrovské množství navážky a například i kalamář ze staré školy. To vše našli stavebníci při terénních pracích předcházejících výstavbě dvou bytových domů rezidence Jungmannova v Tachově. Jestli prý v sousední bývalé továrně jsou nějaké podzemní prostory, vypadá to, že vytěžený materiál naváželi právě na místo dnešní stavby. Alespoň tak míní František Soukup z Tachova. „Domnívám se, že tady v těch místech bylo kdysi hradiště. Mohla by až sem vést i podzemní chodba, což mi ukázala virgule, když jsem tady chodil. V zatáčce u Komerční banky, když už dříve dělali kanalizaci, tak chodbu našli. Ta právě asi vede sem," říká Soukup. 
S touto myšlenkou přišel za stavitelem Milanem Petrášem, že by v podzemí mohlo něco být.

Při terénních pracích opravdu podzemní prostory objevili, ale nejednalo se o chodbu. „Čekal jsem daleko větší nálezy. Krom podzemních nádrží jsme ale našli vlastně jen veliké smetiště. Nádrže byly ale docela veliké, nějakých až osmdesát kubíků," popisuje Petráš ze stavební firmy. Podle nalezených zhruba čtyřicet let starých usazenin usuzuje, že nádrže byly používány jako septik. „Sedimenty odpovídají pozůstatku po žumpě."

Mohlo by jít o septik, kam byla po válce napojená i škola a další domy. „Podle mne to ale také mohla být protipožární nádrž na vodu pro fabriku Delta, kde za války byl i muniční sklad a vyráběly se tam zbraně. K přístupu k protipožárním nádržím mohla sloužit i branka ve zdi, která je sice zazděná, ale dodnes patrná," zamýšlí se tachovský hledač Soukup. „Zde byl podle mne okop pro kanon a zde okop pro vojáky. A po válce se to zavezlo smetím," ukazuje na znaky v terénu.

A dalšími nálezy jsou právě i takzvané militárie. „Našli jsme množství staré zrezivělé munice, zřejmě ještě z války, nic novodobého. Šlo jen o vystřílené nábojnice," dále popisuje stavař s tím, že krom vojenských věcí našli i věci vypovídající o tom, že v sousedství stavby byla dříve škola, dnes je zde regionální vzdělávací středisko. „Tím byl nález starých skleněných kalamářů."

Nejvíce patrné při odkrývání země ale podle stavaře bylo množství odpadu a navážky. „Je to jako všude, když se dříve někde objevila díra, tak ji zavezli odpadem," poukazuje Petráš. Protože pod stavbou je velké množství navážky v podobě zeminy, kamení a částečně i odpadu a prostor je navíc ve svahu, musela firma podle toho i přizpůsobit hloubku základů. „Kopali jsme až dvanáct metrů hluboko, abychom narazili na pevné podloží. Jde o piloty zapuštěné do země, kde se pak roznese váha celého domu. Kdysi dávno se kopaly základy pod každou příčkou, to se dnes už nedělá," přibližuje zajímavosti stavby. Navážky je kolem šesti metrů. „Musel to sem někdo navézt, je to vidět po vrstvách ze složení z vrtů," dodává vedoucí ze stavební firmy. „A jestli jsou v Deltě podzemní prostory, museli to vyvážet sem, proč by to vozili někam daleko," doplňuje myšlenku Soukup.

Za zmínku stojí už jen to, že se při stavbě objevily ještě dvě kanalizace. Jedna dešťová nefunkční a jedna dodnes používaná fungující, kterou bude firma překládat. „Nikdo ale o ní nevěděl," pozastavuje se nad tím Milan Petráš.

Tématu se věnujeme obrazem i v pátečním tištěném Tachovském deníku