Uvedl to na pondělním veřejném jednání zastupitelstva v bodě, který se týkal nakládání a hospodaření s movitým majetkem města.

Jen dluhy na nájemném včetně poplatků z prodlení a nákladů soudních řízení činily v loňském roce přes 800 tisíc korun. „Cestou právního zástupce byly předány exekutorské firmě první žádosti o vymáhání dluhů a objevují se první výsledky," uvedl starosta Macák. Všichni dlužníci jsou na tuto skutečnost písemně upozorněni.

„Někdy je ale problém dlužníka vůbec najít. Budeme touto cestou pokračovat." Podle našich informací bylo cestou exekutorů vloni vymoženo kolem 200 tisíc korun.

Uvedl také, že částky, které jsou po dlužnících požadovány nejsou jen dluhy. „Tato částka se zvyšuje o poplatky z prodlení, které jsou často několikanásobně vyšší než původní dluh. Můžeme se bavit o tom, jestli by po určité době nebylo dobré použít jakýsi stop stav na růst poplatků z prodlení," řekl starosta.

Dodal, že pokud se s dlužníkem dohodnou na splátkách a on skutečně řádně svůj dluh splácí, město odečte až třicet procent z poplatků z prodlení. Stačí ale, aby dlužník dohodu porušil a uvedená úleva je zrušena.