Grotte měl k Tachovu blízký vztah, neboť z Tachovska pocházela velká část jeho předků. Na tachovském židovském hřbitově je pohřbena i jeho matka.

Impulsem ke stavbě nové synagogy byl rozsáhlý požár Židovské ulice (dnes ul. K. H. Borovského) v roce 1911, při němž byla kromě řady obytných domů zničena i stará synagoga. Ještě v témže roce vypracoval Grotte projekt, v němž nová synagoga nebyla pojata jako samostatná budova, ale jako součást komplexu budov společně s rabínským domem a zahradou. Celý komplex byl vypracován v účelném, i když uměleckém architektonickém slohu s reminiscencí na secesi. Stavba včetně projektu trvala necelý rok a 9. září 1912 se v synagoze uskutečnila první slavnostní bohoslužba.

Hlavní sál synagogy měl kapacitu 124 míst a jeho podlaha byla v úrovni terénu. V přízemí se kromě něj nacházela ještě jedna menší modlitebna s kapacitou 25 míst, klubovna sloužící jako schůzovní místnost, šatna a toalety. Synagoga byla orientována na východ, hlavní vchod měla od severu, ze zahrady, a v západní zdi byl zřízen nouzový východ.

Stupňovitá ženská galerie v prvním patře poskytovala dobrý výhled na bohoslužbu probíhající v hlavním sále, měla kapacitu 120 míst a byl k ní připojen prostor pro zpěváky s varhanami a vlastní toalety. Na ženskou galerii se vystupovalo po dvou točitých schodištích.

Různé pohledy a část plánu tachovské synagogy.

Rabínský dům byl třípodlažní a obsahoval tři byty z nichž nejprostornější byt patřil rabínovi a nacházel se v prvním patře, a školní třídu. Ta měla okna do ulice i do zahrady a děti se v ní učily hebrejštině a židovskému náboženství. V jedné sklepní místnosti byla projektována mikve, průtočný bazén rituální lázně s čistou vodou, ta však nikdy nebyla realizována. Novou synagogu užívala židovská obec pouhých 26 let. O nechvalně známém pogromu, tzv. Křišťálové noci v listopadu 1938 byla synagoga vypálena nacisty.

Zahrada a rabínský dům jsou však na svém místě dosud, dochoval se i původní kovový secesní plot s kamennou podezdívkou a vraty. Rabínský dům slouží dnes jako obytná budova. V zahradě, na místě vypálené synagogy, přibližně uprostřed někdejšího hlavního sálu, roste velká hrušeň.

Různé pohledy a část plánu tachovské synagogy.

Tachovské Muzeum Českého lesa provedlo v roce 2006 průzkum zahrady, sklepních prostor rabínského domu a dochovaného zbytku podlahy synagogy, na němž později vyrostla garáž s dílnou. Jediný dochovaný umělecký artefakt synagogy – mozaika s motivem stylizované Davidovy hvězdy – byl následně vyzvednut a přenesen do Muzea Českého lesa, kde je možno si jej prohlédnout v trvalé židovské expozici, stejně jako původní špaletové dveře rabínského bytu. K vidění je tam i Grotteho projekt, fotografie a trojrozměrný barevný model tachovské synagogy.

Václav Chvátal

Autor je dokumentátorem židovských památek Muzea Českého lesa v Tachově