Na opravu mostu, který byl vystavěn již v roce 1836, nechalo město vypracovat projekt pro jeho rekonstrukci poté, co nevycházely dobře zkoušky prověřující celkový stav mostu. Firma vysoutěžená na realizaci začala s pracemi v květnu letošního roku. Po odstrojení mostu a očištění klenby byl proveden operativní průzkum. Podle schválené stavební dokumentace měla být nadbetonována železobetonová deska nad kamennou klenbou, aby měl most požadovanou nosnost.

V průběhu stavby však Národní památkový ústav v Plzni (NPÚ) vznesl požadavek, aby místo železobetonové desky byla nadezděna klenba lomovým kamenem. „S tím naprosto nesouhlasil projektant. Pro všechny tak začalo několikatýdenní vyjednávání, kdy bohužel pro město a jeho obyvatele stavba téměř stála. Zástupci NPÚ požadovali po projektantovi nové stavební výpočty, které jim dodal v polovině července. Na základě nich bylo rozhodnuto, že oprava bude pokračovat podle původního projektu. Ztracený čas se už ale nevrátí a musíme jen doufat, že bude počasí přát, aby se stavba dokončila co nejdříve,“ uvedla starostka Němečková. Do doby uzávěrky článku Deník nedostal od NPÚ vyjádření.