„Anton Schwemmer, který zastává na dívčím gymnáziu funkci jako Oberstudiendi­rektor, tedy ředitel školy, k nám zavítal poprvé, i když svého předchůdce Knuta Thielsena nahradil již minulý rok,“ řekla Deníku Markéta Hlaváčová, která na gymnáziu využije německý jazyk.

Elly Heuss Gymnázium je německá dívčí škola se zaměřením na jazyky, hospodářství a sociální vědy. S tachovským gymnáziem spolupracuje již několik let. „Partnerství se nám podařilo navázat ve školním roce 2005/2006. Návštěva nového ředitele nás potěšila, před lety jsem jako zástupkyně vedení školy absolvovala podobnou prohlídku ve Weidenu také,“ sdělila nám ředitelka Irena Volkovinská. Té Schwemmer předal během své návštěvy jako dar zarámovanou fotografii své školy.

Schwemmer se seznámil s vedením gymnázia, prohlédl si budovu a za doprovodu pedagogů navštívil některé vyučovací hodiny a promluvil s několika studenty. Podle pedagogů ho nejvíce zaujala učebna výpočetní techniky, kde konstatoval, že gymnázium má k dispozici mnohem více počítačů než jejich velká škola.

„Anton Schwemmer se s námi po prohlídce školy naobědval ve školní jídelně, kde pochválil kázeň a chování našich studentů. Poté se musel rozloučit a odjel za svými povinnostmi,“ dodala Hlaváčová.

„Naše školy se dvakrát ročně scházejí u příležitosti různých projektů. Obvykle na podzim jezdíme my do Weidenu a ke konci školního roku přijíždějí dívky k nám do Tachova. Oblíbené jsou společné výlety po našem blízkém okolí, například do kladrubského kláštera nebo do Mariánských Lázní. Letos jsme byli pozváni na dvoudenní pobyt v Německu, který bude spojený s návštěvou vánočních trhů v Řezně. Studenti budou ubytováni v rodinách, což prověří jejich jazykové znalosti,“ doplnila podrobnosti o spolupráci další z pedagožek, která vyučuje německý jazyk, Magdalena Černá.

Veronika Černá