Svá vystoupení zahájila děvčata pochodem za asistence domažlického dechového orchestru přes část náměstí, kde pak obě skupiny pod vedením učitelky Antonie Francové předvedly několik skladeb ze svého umění s hůlkami a s pompóny.

Marie Drtinová