Ty se v Tachově konají už tradičně a veřejnosti se tak na jeden den v roce otevřou zdarma všechny památkové objekty ve městě. A v Tachově jich není málo a ten, kdo chtěl vidět všechny, musel počítat s několika hodinami.

Zájem o jejich prohlídku byl opravdu velký. Na hosty všude čekali zástupci pořadatelů, většinou studenti, kteří podali informace o konkrétní památce. Mnozí z nich byli v historickém o­děvu.

Návštěvníkům byla k dispozici obě křídla zámku s radnicí a uměleckou školou. Mohli zavítat i do kostela svaté Máří Magdalény a Alžběty.

Pro mnohé byla možná nová informace, že tento původně špitální kostel z druhé poloviny 14. století byl vypleněn v roce 1421 při Žižkově pokusu dobýt Tachov. Na místě byl v 17. století postaven kostel nový, na jehož výzdobě se podíleli tachovští umělci.

Otevřeno mělo i vedlejší Muzeum Českého lesa. Tam se o návštěvníky postarali žáci ze školy v Hornické ulici. „O výrobě lnu vyprávějí na příběhu pohádky o krtečkovi a kalhotkách. Mají připravenou i zveršovanou pověst o Husmanovi,“ řekla ředitelka muzea Jana Hutníková.

Zájemci se mohli podívat do zahrady rabínského domu v ulici K. H. Borovského, do galerie, kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde si vzal komentovanou prohlídku na starosti tachovský farář Václav Vojtíšek. Zpřístupněn byl kostelík svatého Václava, který byl ještě před založením města svatyní vsi Tchov.

Zpřístupněna byla Příhradební ulička a poprvé i rekonstruovaná bašta. V mlýně pak byly připraveny i hry pro děti.

Největšímu zájmu se ale těšila nejvzdálenější památka, jízdárna ve Světcích. Za první dvě hodiny ji navštívilo kolem stovky lidí. Zasvěceného průvodce jim dělal sám generál Windischgrätz, v civilu Pavel Voltr. A návštěvníci neskrývali nadšení. „Byli jsme tady naposled před dvěma roky a už je zase vidět kus práce. Je to nádhera,“ říkali manželé Matějkovi. „Byla jsem nemocná a před dvěma roky prodělala operaci páteře, tak jsem se sem dlouho nedostala. Dcera na jízdárnu pěla chválu, tak jsem toužila ji vidět také. Je to fantastické a výklad vynikající,“ pochvalovala si Jaroslava Matýsová.

Pořadatelé ale připravili i něco navíc, než komentované prohlídky památek. V kostele Máří Magdalény a Alžběty a posléze v kostelíku svatého Václava zazpíval Tachovský dětský sbor. V jízdárně odpoledne hráli Tachovští komedyjanti. Zároveň tu byla také instalována výstava výtvarných prací neprofesionálních výtvarníků.