Je součástí rozsáhlého Česko – Bavorského geoparkuj, který se rozprostírá na území bavorských okresů Neustadt, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth. Na české straně patří k parku většina území Karlovarského kra­je.

Myšlenku vytvoření přeshraničního geoparku rozvíjali představitelé regionů, obcí a hornických spolků od roku 2001.

Podle odborníků je severozápadní část Českého masivu, do které patří tachovský region, z geologického hlediska jednou z nejzajímavějších oblastí v celosvětovém měřítku. Jak se píše v komentáři k udělení titulu národní geopark, je zde možné spatřit řadu atraktivních lokalit. Například údolí řeky Mže nebo Tiché se souvislými skalními masivy, údolí Hadovky či Kosího potoka nebo geomorfologicky zajímavé území Tachovské brázdy.

Více o národním parku DeoLoci najdete ve čtvrteční tištěném vydání Tachovského deníku.