Na Tachovsku začala platit přísná veterinární opatření. V sousedním Německu se totiž objevilo nebezpečné virové onemocnění, katarální horečka ovcí, nazývaná také Modrý jazyk. Choroba může ohrozit zdraví hospodářských zvířat. Nákazovost i úmrtnost jsou však nízké, třeba u skotu, který není tak citlivý, dosahuje pouze 0,3 procentní úmrtnost, u ovcí je to asi 1,5 procenta.

Onemocnění se projevuje otokem hlavy, horečkou, dýchacími potížemi, zácpou, krvácením a v posledním stadiu zejména zmodráním sliznic a kůže na hlavě. „Kompetentní orgány v SRN už vymezily uzavřená pásma. Jedná se o ochranné pásmo o poloměru 100 km a na něj navazující pásmo dozoru o poloměru 50 km. Pásmo dozoru zahrnuje v ČR území okresů Tachov, Cheb, Sokolov,“ informoval zástupce ředitele Krajské veterinární správy Václav Poláček. Chovatelům přežvýkavců nastaly komplikace.

„Potřeboval bych zásobit svou prodejnu hovězím, ale nemůžu jet s dobytkem na porážku,“ posteskl si soukromý zemědělec Jiří Dufka. „Chovatelům přežvýkavců bylo v úterý nařízeno důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek ve vymezeném pásmu,“ informoval Poláček. Zakázáno je přemisťování přežvýkavců z pásma dozoru, případné výjimky mohou být uděleny KVSP pouze na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu, místa určení a počtu zvířat.

„Opatření se týkají všech chovatelů přežvýkavců, kteří chovají svá zvířata v pásmu dozoru,“ říká zástupce ředitele krajské veterinární správy. Chovatelé mohou vozit zvířata na porážku, ale s určitými omezeními. Bližší podmínky stanoví Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj po vyhodnocení jednotlivých případů. „Omezení se netýkají tzv. nutných porážek, kdy zvíře musí být neprodleně převezeno na jatka ze zdravotních důvodů,“ říká Poláček. Omezení se týká i prodeje živých zvířat do Německa.

Zakázán je převoz a prodej zvířat do sousedních regionů. V dalších dnech prý budou upřesněny podmínky vydávání výjimek a rozsah provádění zdravotních zkoušek u přežvýkavců. V Česku toto onemocnění nikdy předtím nebylo diagnostikováno. „Ani v současnosti se nejedná o výskyt nákazy na území ČR. Pouze část území České republiky je zahrnuta do ochranných uzavřených pásem. Pásma mají za úkol zabránit dalšímu šíření katarální horečky ovcí,“ uzavřel Václav Poláček.

Glosa autora je zde