Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo několik desítek prací. „Letošní ročník byl o něco slabší, než loni, ale i tak jsme vybírali z několika desítek prací," zhodnotila vedoucí knihovny Lenka Erretová.

Letošní téma se jmenovalo Zázraky se dějí a knihovna udělal malou změnu v pravidlech – dosud byla soutěž určena jen pro prozaické práce, letos přibyla také kategorie poezie. „Některé práce byly smutnější, ale převažoval humor," doplnila Erretová.
Nejvíce soutěžních prací se sešlo z Moravy, což je pravidelné, autoři byli z Prahy, Karlových Varů a dalších míst. Byla mezi nimi také jedna tachovská autorka, Nikola Pintířová.

První místo v próze získala Eva Müllerová z Lovčic s povídkou První boj, druhý byl Petr Chalupa s prací Výprava na Vzteklý kámen aneb Zázraky se děly a dějí, třetí byla Ladislava Šťastná (Jak jsem onemocněla krásou).

V kategorii poezie hodnotila porota dvě práce, vyhrála Naděžda Jeníčková s básní Na pohoří Biokovo, druhá byla Bohuslava Lajská s dílem Čas zázraků.

Ze soutěže vzešel tradičně almanach, který bude k dostání v knihovně i v infocentru.

Vyhlášení výsledků Tachovské Renety mívá tradičně slavného hosta, letos jím byl herec Jan Přeučil. Ten soutěž hodnotil velice pozitivně. „Jednak jsem velice rád, že jsem sem byl pozván. Myslím si, že je to velice záslužná činnost, protože dnes v době internetu je stále potřeba umět se věnovat literatuře, knížce, kontaktu s lidmi a pracovat se slovem," uvedl. „Kontakt přes literaturu a rozšiřování všech osobních vlastností, obzoru, představivosti, fantazie, je hrozně důležitý pro dospělé, ale hlavně pro mladou generaci," dodal.

Soutěž Tachovská Reneta je podle něj perličkou v celé republice. „Četl jsem si vítěznou povídku a byl jsem překvapen, že se jedná o autorku. Povídka je velice svérázná a má svoji zvláštní, osobitou poetiku, což mne jako herce velmi zaujalo. Když jsem si ji představil, tak mi dalo dost práce, aby obsah, který tam je, byl sdělný, aby ho divák, který jej bude vnímat jen sluchově, zaznamenal a byl mu srozumitelný. Je zajímavá a je vidět, že i dnešní mladá generace, o které ta povídka je, má svoje citové zázemí a vztah k určitým lidským hodnotám, což považuji za velice cenné," dodal Přeučil.