Seznámit návštěvníky se základy první pomoci a informovat je o činnosti Červeného kříže bylo cílem čtvrtečního Dne otevřených dveří, který se v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže Tachov uskutečnil u příležitosti Světového dne první pomoci. V objektu tachovského oblastního spolku byly k vidění ale také další ukázky.

„Například oživování na resuscitačním fantomu, či automatický externí defibrilátor,“ uvedla ředitelka tachovského Červeného kříže Miloslava Szabóová.
Pro malé návštěvníky bylo připraveno kreslení o ceny. Zúčastnili se ho také osmiletý Šimon Pavlík z Tachova a jeho spolužák Tadeáš Diviš. „Ještě nevíme, co z toho vznikne,“ dumali školáci nad výkresem.

Sedmiletý Tadeáš patří mezi děti, které mají základy zdravovědy. „Naučil jsem se jim na táboře Červeného kříže. Umím ošetřit popáleninu, odřeninu, s pomocí bych zvládl také ošetřit zlomeninu,“ pochlubil se.
„On umí i umělé dýchání. Už ho na mně trénoval,“ smál se Šimon.

Pořadatelé Dne otevřených dveří byli s účasti spokojeni. „Určitě by ale nevadilo, kdyby lidí přišlo víc. Myslím si ale, že akce splnila svůj účel,“ podotkla Miloslava Szabóová.

Dospělí přiznávají, že drobotina ví o první pomoci daleko víc, než oni. „Podle mého názoru je to tím, že děti mají možnost navštěvovat daleko víc takových akcí, než jsme v dětství měli my. A také mají k dispozici různé zdravotnické kroužky,“ míní Dana Kolecká z Tachova.
Jak sama přiznala, poskytnout první pomoc by jí zřejmě dělalo potíže. „Nesnáším totiž krev a určitě by se mi udělalo špatně. Snad bych zvládla zavolat na tísňovou linku,“ zamyslela se Tachovanka.

„I to se dá přece považovat za druh pomoci,“ připomněla Szabóová.