„Na semináři se pozvaní poplatníci dozví o způsobech podání pro daňovou správu, o elektronickém podpisu, o internetových aplikacích Daňový portál a Daňová informační schránka,“ informovala tisková mluvčí plzeňského finančního ředitelství Michaela Hošťálková.
Cílem seminářů je, podle Hošťálkové seznámit poplatníky s elektronickým podáním a elektronickou komunikací s daňovou správou a snížit administrativní náročnost při vyplňování daňových přiznání v elektronické podobě.

„Jmenujme například automatickou kontrolu vyplnění přiznání nebo předvyplňování některých údajů v elektronických formulářích,“ upřesnila mluvčí.
Poplatníci budou předem osloveni tachovským finančním úřadem.
„Kritériem výběru poplatníků je počet podávaných daňových přiznání v kalendářním roce,“ doplnila mluvčí Hošťálková.