Hospic sv. Jiří, který na Tachovsku už více než dva roky působí, je jedním z těch, který nastavená kritéria pro platby péče nesplňuje.

„Proplácení paliativní péče zdravotními pojišťovnami je pro nás vítězstvím. Bohužel se do ní ale nevešly malé hospice působící v menších oblastech a příhraničí,“ řekla Tachovskému deníku jedna ze zakladatelek zařízení Iva Csanálosi a vysvětlila, co znamená vejít se do podmínek.

„Museli bychom zaměstnat alespoň pět zdravotních sester na hlavní pracovní poměr a dva a půl úvazku lékaře. To si ale vzhledem k velikosti našeho zařízení a počtu klientů, nemůžeme dovolit,“ doplnila Iva Csanálosi.

Tachovský hospic tak bude pacientům i nadále poskytovat zdravotní, lékařskou, sociální i duchovní pomoc, přičemž shánění prostředků na činnost zařízení zůstane v rukou jeho zakladatelek. Přibližná finanční částka na roční provoz činí dva miliony korun. „Žijeme především z dotací Plzeňského kraje, jsme ale nesmírně vděčni i za finanční pomoc města a obcí na Tachovsku, z nichž nám téměř všechny přispívají,“ vysvětlila provozovatelka zařízení a dodala, že tachovský hospic získává také řadu příspěvků od nadací nebo nadačních fondů, firem či přátel.

„Nesmím ale zapomenout ani na příspěvek od samotných pacientů. Ani ten se nezmění a zůstane v současné výši. Moc bych si ale přála, aby pacienti i jejich blízcí věděli, že příspěvek je skutečně symbolický a tvoří přibližně dvě procenta našeho rozpočtu. Půjčení pomůcek a vhodná medikace jsou zdarma,“ uzavřela Iva Csanálosi.