Děti, ale odmítáni nejsou ani dospělí, v něm mohou trávit svůj volný čas, zúčastnit se společných her anebo si přijít jen popovídat. Pracovníci klubu jsou také připraveni poskytnout dětem z ciziny podporu ve vzdělávání. Mohou tam docházet dle svého uvážení a mohou pobyt v klubu využít k řešení svých potíží. Pracovníci Klubu Relax jsou připraveni každému naslouchat a s řešením problémů pomoci. "Komunikace se vede v českém jazyce, návštěvníci klubu jsou seznamováni se zvyky, tradicemi naší země. Diskuze se stáčí také na kulturní odlišnosti, protože děti jsou především bulharské národnosti, v posledním roce přibylo ukrajinských," říká David Klaus, vedoucí organizace KOTEC o.p.s., která je poskytovatelem sociálních služeb na Tachovsku.

„Klienty si převážně vyhledáváme sami. V zimních měsících vychází naše pracovnice do terénu méně častěji, ale v průběhu zbytku roku se snaží navštěvovat místa se zvýšenou integrací cizinců a nabízí jim služby klubu. Vzhledem k tomu, že se jedná se o nízkoprahové zařízení je na uvážení každého jedince, zda bude docházet pravidelně nebo nárazově. Některé děti se vracejí, přivedou i kamarády, jiné přijde jen jednou,“ dodal David Klaus. K zásadám klubu stejně jako celé organizace podle něho patří skutečnost, že poskytované služby jsou zdarma, a pracovníci dodržují rovný, ale individuální přístup a respekt ke člověku.

Aleš Santner tráví u počítače denně několik hodin.
Aleš Santner ze Studánky zdigitalizoval rodinu, tenisové kluby i Tachov

„Ač si klienty vyhledáváme sami, vyžaduje-li to situace, spolupracujeme rovněž se školami. Jedná se většinou o případy, kdy je problém se vztahy ve škole, s chováním, ale i se vzděláváním. To se pak spojíme s učiteli a snažíme se podat pomocnou ruku. Zjišťujeme, s čím může klubík pomoci, v čem konkrétně máme dítě více podpořit. A zároveň poskytujeme pedagogovi zpětnou vazbu o tom, jak se dítě chová v klubu, do jaké míry je samostatné, jak spolupracuje,“ popisuje Klaus. Pro zmíněné případy Klub Relax nabízí kromě prostor také dva stolní počítače včetně internetového připojení, tiskárnu k tisku materiálů do školy a v neposlední řadě také doučování.

Zájem o služby klubu stále roste, kapacita ale v současné době není úplně naplněna, zájemci tedy mohou dobrovolně přicházet dle svých potřeb. Klub pravidelně navštěvuje kolem 8 až 10 dětí, maximální kapacita je omezena prostory, klubovna by pojala maximálně 15 dětí současně.

V průběhu uplynulého roku prošlo dveřmi klubu více než 80 klientů.