Pod taktovkou sbormistra Josefa Brabence vyhrál tachovský sbor v konkurenci dalších 35 sborů.
„Byli jsme hosty partnerského sboru se Zonhovenu. toto město leží asi třicet kilometrů od Neerpeltu, kde se koná tradiční soutěžní festival dětských a mládežnických sborů, kterého jsme se zúčastnili. Ten letošní měl pořadové číslo 56,“ řekl nám sbormistr Josef Brabenec.
Tachovský sbor odcestoval do Belgie 1. května a ubytoval se v rodinách. Druhý den absolvovali mladí zpěváčci exkurzi do záchranné stanice zvěře, navštívili zábavní park Bokrijk a s představiteli města absolvovali společnou večeři.
„Po ní jsme odjeli do Neerpeltu. V obrovské sportovní hale zpíval nejlepší komorní vokální soubor Belgie, sextet Voice Male. Do jejich účinkování se zapojila celá hala,“ uvedl sbormistr.

Soutěžním dnem byla pro mladé Tachovany sobota 3. května. „Nejdříve jsme se zaregistrovali v Neerpeltu, pak jsme odjeli do Overpeltu, kde soutěžila naše kategorie. Tréma byla mohutná, ale děti zazpívaly soustředěně a uvolněně. Po soutěži se konal tradiční průvod městem s muzikou a halekáním, který končil ve sportovní hale,“ vzpomíná Brabenec.

Jak dále vypráví, při vyhlášení výsledků byla v členech TDS malá duše, neboť sbor soutěžil společně s 35 sbory v kategorii do 25 let. „Porota nám ale předala diplom za první místo, tedy ve zlatém pásmu. Radost jsme měli mohutnou,“ dodal sbormistr.
V neděli odpoledne absolvoval Tachovský dětský sbor chrámový koncert v Zonhovenu a pohoštění ve farním domě. V pondělí večer se sbor vrátil do Tachova, kde z rukou místostarosty Jiřího Stručka obdržel diplom za vzornou reprezentaci města.