Po nezbytných bezpečnostních kontrolách byli studenti provedeni částí budovy Evropského parlamentu a vyslechli přednášku o fungování této instituce a její roli vedle Evropské komise a Rady Evropy. Na prezentaci si každý mohl prohlédnout program europoslance, rozdělený na jednání v Bruselu a Štrasburku, zasedání ve výborech a také zahraniční delegace a návštěvy svých volebních obvodů.

Samotné setkání s poslancem Maštálkou se odehrálo formou volné diskuse. Padly zde nejen otázky týkající se platu a osobního života europoslance, ale hovořilo se i o Lisabonské smlouvě, evropské integraci a programu Východního partnerství.

Vrcholem pobytu v Evropském parlamentu bylo shlédnutí plenárního zasedání. Studenti měli možnost poslechnout si projevy zástupců států z celé Evropy. Jednalo se o nadcházejícím summitu EU a výběr témat byl široký. Například o Lisabonské smlouvě studenti zjistili, že co země a poslanec, to jiný názor.

Odpolední program zasvětili tachovští gymnazisté prohlídce historického centra Štrasburku rozloženého na březích řeky Ill. Město je směsicí německé architektury s hrázděnými domy a pozdějších francouzských barokních a klasicistních staveb. Největší pozornost vzbudila štrasburská katedrála z patnáctého století, jež tvořila jakýsi duchovní protiklad k hektickému a stále spěchajícímu parlamentu.

Unaveni po dlouhém dni a cestě přes celé Německo, avšak plni nových zážitků a poznatků, dorazili studenti před půlnocí zpět do Tachova. Bezpochyby si každý přivezl domů něco nového.

Petr Vystropov