Více o něm Deníku informovala studentka čtvrtého ročníku Kateřina Moravcová. „Celkem se nás sešlo 44 lidí z osmi zemí. Z České republiky, Francie, Ukrajiny, Německa, Maďarska, Polska, Itálie a Izraele. Součástí byla exkurze do KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, kde jsme byli rozděleni do skupin. Nejprve jsme si povídali o lidech, kteří zde byli vězněni. Po obědě jsme byli provedeni táborem, někteří z nás se i podívali k blízkému kamenolomu, kde museli vězni těžit žulu,“ popsala studentka první den setkání.

Také následující den pokračovala akce v bývalém koncentračním táboře, kde si účastníci mohli sami prohlédnout tábor i expozice v budově bývalé kuchyně a prádelny. „Odpoledne jsme si ve skupinách představili navzájem památníky druhé světové války a nacismu v našem okolí a debatovali o tom, jak se vzpomíná na oběti a jak se vlastně učí o druhé světové válce v ostatních zemích.“

Součástí setkání věnovaného památce holocaustu byl i doprovodný program v podobě seznamovacích večerů, bowlingu, či výletu do Regensburgu s prohlídkou historického města a katedrály. Poslední den byl věnován, opět ve Flossenbürgu, setkání s těmi, kteří tento koncentrační tábor přežili. „Tito bývalí vězni byli z celé Evropy, a proto jsme se mohli rozdělit do menších skupin podle jazyků, kterými tito přeživší mluvili. My jsme se přidali ke skupině hovořící anglicky, které vyprávěl pan Martin Hecht, původem z Rumunska. Jeho vyprávění pro mne bylo opravdu silné,“ popsala dále tachovská gymnazistka.

Studenti na závěr akce absolvovali ve Weidenu recepce s přeživšími, která byla součástí oslav 72. výročí osvobození tábora, a posléze možnost zúčastnit se přímo v areálu tábora mše nebo kaddiše a vzpomínkové akce. „Tento týden byl pro mě jeden z nejlepších a to, co jsem se dozvěděla a co jsem zde prožila, už nikdy nezapomenu,“ dodala Kateřina Moravcová.