Problematikou se opětovně zabývala Komise pro mládež a volnočasové aktivity (KMVA) na své poslední schůzi v úterý 13. června. Přítomna byla také místostarostka města Vendula Máchová, která byla v minulém volebním období sama členkou KMVA. „V souvislosti s tímto problémem se komise už v minulých letech podílela na vytvoření Plánu rozvoje sportu Tachov. Ten je veřejnosti dostupný na webových stránkách města,“ uvedla členka současné komise Petra Braunová. Na tento dokument navazuje práce současné komise i v tomto volebním období. „Snažíme se, aby došlo k obnově některých volně přístupných hřišť po městě, jako tomu bývalo dříve. Komise se shodla na několika lokalitách, které by měly projít úpravou dle současných trendů a následně byly zpřístupněny veřejnosti. „Mezi vytipovanými sportovišti jsou ta, která již dříve sloužila veřejnosti k neformálnímu setkávání, například lokalita na sídlišti Východ pod nádražím v Bělojarské ulici či v ulicích Stadtrodská a Zárečná. Stejného bychom chtěli dosáhnout také na sídlišti Západ v prostoru nad Lidovým domem v Hornické ulici a v ulici Lesní,“ vypočítává Braunová.

Ukrajinec Vitalii Brana u Krajského soudu v Plzni.
Novoroční vrah si odsedí 10 let, pak má být vyhoštěn na Ukrajinu

Komise ve spolupráci s městem zároveň mapuje možnosti, jak zpřístupnit veřejnosti hřiště v areálu školy Zárečná a Hornická. „To rozhodně nepůjde ze dne na den. Je třeba podrobné přípravy, které se budou týkat nejen bezpečnosti na hřišti, ale i jeho zabezpečení. To všechno přinese zvýšení provozních nákladů a nemalé vstupní investice,“ říká místostarostka Vendula Máchová. „Komise pro mládež a volnočasové aktivity řeší důležité požadavky veřejnosti. Jsem osobně ráda, že se opět vrací k tématu otevření hřišť u našich základních škol. V minulém období, kdy jsem byla členkou komise, vypadal tento návrh skutečně neprůchodně. Proto si nyní velice vážím ochoty ředitelů základní škol k diskuzi a hledání řešení, jak by šlo záměr realizovat. Od první myšlenky uběhlo už mnoho let a stojíme opět na začátku. A čeká nás skutečně řešení mnoha problémů. Nicméně je to výzva, do které se chceme pustit, a já doufám, že dojdeme do zdárného cíle,“ vyjádřila naději místostarostka.

Revitalizace školních hřišť a následné zpřístupnění veřejnosti rozšíří dle slov Máchové možnosti sportovního vyžití jak pro žáky zmíněných škol, tak pro veřejnost. Na velké investice spojené se záměrem bude vedení města hledat dotační zdroje, drobnější investice by hradilo město ze svého rozpočtu.