Ten prošel celkovou rekonstrukcí. „Pro občany je to určitě výhodné v tom, že teď nemusí přemýšlet, co mají kam vozit. Doteď byly sběrné dvory na dvou místech a občas byly problémy s tím, kam který odpad vézt,“ vysvětlil Deníku starosta města Ladislav Macák.

Teď obyvatelé odvezou vše na jedno místo a teprve tam se může odpad roztřídit. „Doufám, že si snad konečně lidé uvědomí, že by neměli skládat třeba nábytek u kontejnerů. Ani další odpad, který tam nepatří. Že by to měli odvézt do sběrného dvora,“ dodal starosta s tím, že ukládání ve sběrném dvoře je zadarmo, respektive jako součást paušálního poplatku, který se v Tachově za hospodaření s odpady platí.

Navíc poplatek byl pro letošní rok snížen ze 750 korun na 500. „Máme zájem na tom, aby do budoucna byli lidé od poplatku osvobozeni,“ uvedl dále Macák.

Podmínkou ke snižování, případně k úplnému osvobození od poplatku za odpad je ale poctivé třídění odpadu. „Protože naopak za dobře vytříděný odpad město nějaké peníze dostává,“ vysvětlil starosta.

Nový sběrný dvůr prošel celkovou rekonstrukcí, hrazenou pomocí dotace. Rekonstrukce mimo jiné zahrnovala úpravu všech povrchů a komunikací v areálu, kontejnerové uspořádání a další stavební i technologické zásahy. Dosavadní sběrný dvůr zcela přestal svému účelu sloužit. Firma, která jej provozovala se přestěhovala právě do Vilémovské ulice. Město bude hledat další možné využití volných ploch, které v areálu zůstaly.