Budovat přípojky tak, jak navrhuje současný projekt, ale odmítají.

„Kanalizační sběrač by měl jít na protější straně silnice. Pro nás by to znamenalo vybudovat přípojku nejen na našem pozemku, ale ještě dalších několik desítek metrů, včetně čerpadla, šachty a nádrže. Náklady v řádech desítek tisíců korun. To si nemůže každý dovolit," vysvětlil Deníku Ondrej Cimprik.

Podle jeho vyjádření by nebyl vlastníkem pouze přípojky na vlastním pozemku, ale celého zařízení až k vzdálenější šachtě s čerpadlem. To je nutné, protože samospádovou kanalizaci v této lokalitě údajně vybudovat nelze. „My si se sousedy ale myslíme, že by to možné bylo. Proč by se nemohla vybudovat kanalizace směrem dolů, k řece a pak přes most do šachty, která už tam je," vyjádřil se nespokojený obyvatel.

Podle starosty Svojšína Karla Petráně toto řešení technologicky možné je. „Je ovšem mnohonásobně nákladnější a mnohem složitější, než řešení, které schválilo zastupitelstvo obce, jehož je pan Cimprik také členem," vyjádřil se Petráň s tím, že nikdo při projednávání otázky kanalizace nepředložil konstruktivní návrh, který by našel jiné řešení.

Obec získala na vybudování celoplošné kanalizace dotaci od plzeňského kraje. „Dotace je účelová a je určena na řešení, které schválilo zastupitelstvo," dodal starosta.

Pokud se Cimprikovi napojí na současné řešení, budou mít přípojku nejkratší. „Ale ostatní sousedé to mají mnohem dále, jedni dokonce sto deset metrů. Navíc je všude skála a velké převýšení," uvedl.

Řešení by pro skupinku obyvatel bylo podle jejich vyjádření přijatelné, kdyby provozovatelem části přípojek od sběrací šachty k hranicím soukromých pozemků nebyli oni sami.

V zápisu z jednání na Obecním úřadu ve Svojšíně z října 2007 je uvedeno, že se bude hledat jiné technické řešení, které by formou veřejné investice umožnilo řešit odkanalizování této části obce. „Na tuto část zápisu ale doteď nikdo nebral zřetel," poukázal Cimprik.

Podle starosty je největší problém v terénu lokality. „Lidsky to naprosto chápu, že to mají obyvatelé této části složitější, než ostatní. Ale vybudovat gravitační kanalizaci v této lokalitě nelze, tedy rozhodně by to bylo technologicky složitější a hlavně mnohonásobně dražší a z celkového pohledu neekonomické. Partnerem ve stavbě je vodárenský podnik a jeho pravidla je třeba dodržovat, stejně tak pravidla dotačního titulu," vyjádřil se starosta obce.

Projektant našel v systému přečerpávání splašků podle něj nejoptimálnější řešení pro tuto část. „Vedení kanalizace na druhou stranu a pak na most, o kterém se hovoří, je spíše přáním, které ale nebylo podloženo žádným technickým nákresem," doplnil Petráň.

O vyjádření jsme požádali také projektanta, kterým je Václav Říha. „Já se k této záležitosti vyjádřit nemohu. Projekt vznikl před čtyřmi roky a dokumentace prošla kompletně veškerým schvalovacím procesem. Obyvatelé by to proto měli řešit s investorem," uvedl Říha.

Páteřní kanalizace obce bude touto etapou v okolí svojšínského nádraží dokončena. Buduje se na etapy od roku 2005. Celkové náklady se podle starosty pohybují v desítkách milionů, obec získala od Plzeňského kraje šedesátiprocentní dotaci na dílo.