Než začala tachovské děti učit modernímu, scénickému a klasickému tanci, pracovala na Tachovsku v různých oborech. „Nástup na ZUŠ jsem dlouho oddalovala, nebyla jsem si totiž jistá, jestli jsem tak dobrá v češtině,“ vysvětlila.

Vzdělání je základ

Do té doby ale působila například v tachovském Domě dětí a mládeže Mraveniště, kde vedla (a stále ještě vede) taneční kroužky. „Působení v Mraveništi považuji za výhodu i v souvislosti s mojí prací v ZUŠce. Děti, které chodí na kroužky v Mraveništi, mohu připravit na taneční výuku ve škole. V domě dětí a mládeže si mohou tento obor vyzkoušet, zjistit, co všechno obnáší, co je čeká,“ doplnila.

Iryna vystudovala na Ukrajině taneční obor na vysoké škole. Česká republika její diplom uznala. Kromě toho absolvovala už i v Česku různé workshopy a odborné kurzy zaměřené na tanec a výuku tance.

Sulislavští vyrazili v plné parádě na 238. masopust.
Sulislavští vyrazili v plné parádě na masopust. Počet masek byl rekordní

A svoje vzdělání nadále rozšiřuje. „Teď ještě studuji dětskou psychologii a pedagogiku. Vím, že je třeba umět dětem více pomáhat také po této stránce, aby se ve škole cítily dobře.“

Jak sama říká, děti má ráda a ráda s nimi také pracuje. V přístupu k nim prosazuje klid, empatii, přátelský postoj. „Snažím se k dětem chovat tak, jak bych sama chtěla, aby se učitelka chovala k mému synovi,“ říká Iryna.

Osm desítek malých tanečníků

Když do tachovské umělecké školy nastupovala, navštěvovaly taneční obor zhruba dvě desítky žáků. Teď je jich osmdesát. Nejmenším je pět let, nejstarším kolem patnácti. Moderní, klasický a scénický tanec mohou na tachovské ZUŠ studovat i děti starší. „Většinu dětí tvoří dívky, prozatím máme jen jednoho chlapce, ale byla bych ráda, pokud by se v budoucnu počet chlapců zvětšil. Věřím, že to přijde,“ usmívá se učitelka.

Tanec je pro ni především radost z ladného pohybu, vnímání rytmu hudby, pohybový rozvoj, ale také rozvíjení osobnosti a talentu, vlastní kreativity. To vše se také snaží vštěpovat svým žákům a žákyním. „Tancem si děti mohou osvojit také správnou míru sebevědomí a sebeprezentace. Výuku se snažím obohatit improvizací, kde se dítě učí o tanci více přemýšlet.“

Dětská pohotovost v Tachově.
Tachovu chybí další pediatr. Apelovat na pojišťovny musí hlavně rodiče dětí

Ale nejen osmdesátka žáků ve škole patří k Iryniným svěřencům. K volnočasovým aktivitám ve zmíněném Mraveništi patří i kroužek pro dospělé, který vede. Je určen ženám i mužům od šestnácti let a vyučuje se zde tzv. metodou barre. Slovo barre, pocházející z francouzštiny, znamená v baletu madlo, které poskytuje lidem oporu při různých typech pohybu a cvičení.

Ráno s meditací

Ač vystudovaná tanečnice, vystupování na pódiu se Iryna Chernychko nevěnuje. „Vždycky mě více lákalo pracovat s lidmi, proto jsem raději šla touto cestou, tedy připravovat a učit děti. Myslím, že tak mohu předat z toho, co jsem se naučila, mnohem více.“

Masopustní průvod prošel Stříbrem. Děti ze základní školy v Mánesově ul. si užily masopustní veselí, zapojily do něj i mateřinky.
Stříbro ovládli malí masopustníci. Žáci ZŠ Mánesova převzali klíč od města

Paní Iryna obdivuje řadu choreografů, tanečníků a skladatelů. Z českých například legendárního Jiřího Kyliána, ze zahraničních třeba Ruth Saint Dennis, Marthu Graham, Radu Poklitaru, Maurice Ravela a řadu jiných. Poslouchá ale i jinou hudbu, žánrově vyhraněná není. A také se snaží na různou hudbu vytvářet choreografie pro svoje žáky.

Od tance a školy si odpočine třeba během, který má velmi ráda, případně četbou. A každé ráno vždy začíná jógou a meditací. „Bez toho už si ani nedokážu den představit,“ dodává s úsměvem.

Jiří Kohout