Tento projekt zaštítil festival Tanec Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ghaně. Choreografka Lenka Kniha Bartůňková a hudebnice Ridina Ahmedová ve spolupráci s Ghana Dance Ensemble připravily nevšední představení, jehož tématem je stáří a smrt. Během produkce zní autentické výpovědi napříč generacemi i společenskými vrstvami z Čech i Ghany. A vystupující, tanečníci z Ghany, ale i čeští senioři či street tanečník, toto téma vyjádřuji svými pohyby, gestikulací a výrazy tváře. Sama Ridina Ahmedová používá během vystoupení pouze svůj hlas a looper, díky němuž hlasy vrství do podoby vokálních polyfoníí. Po představení následoval workshop, kde si návštěvníci mohli sami vyzkoušet vnímání hlasu druhých či sami svůj hlas používat.

Monika Šavlová