Tříkrálová sbírka 2008 byla ve čtvrtek zahájena v chrámu sv. Mikuláše v Boru. Koledníkům požehnal Mons. Vladimír Born.

V pátek byla sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita, zahájena ve Stráži. V Tachově uspořádali sbírku v neděli při tradiční bohoslužbě. Tříkrálová sbírka se konala i v dalších místzech Tachovska.

Sdružení Česká katolická charita, které Tříkrálovou sbírku v ČR pořádá, patří k největším humanitárním organizacím v zemi a je řádným členem Caritas Europa a Caritas Internationalis. Posláním charity je pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu národnosti, náboženství a věku. (jk)