Potápěči ze sdružení OSAC se na Hracholuskách mnohokrát potápěli a v dnešním díle nám zprostředkují pohled pod hladinu.

„V místech přehradní nádrže Hracholusky mezi dnešním přístavištěm Jachtařského klubu a dráhou vodních lyžařů a po proudu směrem k hrázi, jsem se osobně potápěl vícekrát. Odhaduji, že asi čtyřicetkrát za posledních osm až deset let. Každý z ponorů, které jsem do těchto míst absolvoval, byl jiný a vždy jsem viděl něco nového," řekl Deníku Jaroslav Hudec, předseda klubu a jeden z potápěčů.

Osada Těchoděly, zlikvidovat!

Úplné likvidaci podlehla osada Těchoděly, která dle písemných pramenů byla v roce 1849 uváděna jako samostatná obec. Mezi válečným obdobím byly Těchoděly osídleny pouze německým obyvatelstvem (v 11 domech žilo 68 obyvatel německé národnosti). V okolí obce se nacházely dva mlýny – Český a Zelenkův mlýn. Se stavbou hráze a jejím zatopením musela osada uvolnit cestu vodě, a tak byla navždy zatopena a dnes je přikrytá asi v patnáctimetrové hloubce.

Potápění v Těchodělech

„Po sestupu asi do patnácti metrů lze narazit na původní koryto Mže a připlavat až k základům bývalých stavení, dříve stojících na levém břehu řeky. Nejvíce zajímavá místa jsou s pozůstatky původního hospodářského vybavení, šrotem zemědělských strojů a troskami částí budov," vypráví Hudec.

„Kamenné zdivo základů je místy nade dnem vystouplé až do úrovně přízemních zdí. Po proudu dál, v místech proti loděnici vodních lyžařů, je poměrně rozsáhlé seskupení trosek původního zemědělského dvora s dochovanými přízemními a sklepními prostory. Dále můžeme vidět přilehlou stodolu s obvodovou zdí. K nalezení je i studna, zemědělský sázecí stroj a další zajímavosti."

Osadu obydlely ryby

Jaroslav Hudec také zavzpomínal na setkání s rybami, které jsou jedinými obyvateli zatopených Těchoděl. ,,Zajímavé jsou například setkání s rybami v těchto místech. Konkrétně s candáty, kteří se pohybují docela rychle. Štiky jsou raději v mělčí vodě u břehu, tak ve třech až pěti metrech, ale vždy v místech rafinovaně schovaných od volného břehu. Okouni, ti zase často proplouvají nade dnem v hloubce okolo maximálně deseti metrů a při posvícení potápěčskou lampou jsou poměrně klidní."

Mohutné stavby jsou útočištěm různých druhů ryb. Pod vodou se nacházejí i zbytky lesů a stromy, které jsou rájem pro ryby, ale hrobem pro udice. Potápěči také vzpomínají na setkání s úhořem, který se schovával v hromadě starých cihel, kde hledal klid.

Nebezpečný ponor

„Zajímavých zážitků mám z ponorů v těchto místech povícero, Například před deseti lety jsem se s kamarádem Jirkou zanořil podél bójky při večerním ponoru pár dní po kulminaci povodňové vody. Viditelnost v deseti metrech byla asi jeden a půl metru a ve dvaceti absolutní nula. Kopírovali jsme dno řeky napříč korytem podle kompasu a vzhledem k povodňové výšce hladiny dosáhli poměrně slušné hloubky. Na hloubkoměru jsem zaznamenal třicetimetrové maximum," popsal Hudec jeden z méně bezpečných zážitků.

Energie pod hladinou

„Pod vodní hladinou můžeme nalézt pár budov, které k velikému překvapení vypadají, jako by byly opuštěné včera." Potápěči přirovnávají návštěvu těchto budov k návštěvě opuštěného domku v lese. „Ale touha po poznání a dobrodružství, které pod hladinou pociťujete, je pro nás energií," uzavřel předseda potápěčského klubu.

Likvidaci podlehly také Dolany

První písemnosti o vesnici pochází z roku 1170 a uvádějí nějakého Otu. Pravděpodobně z Dolan pocházeli zakladatelé hradu Buben, který leží nedaleko od vsi a kterému ves dlouhá léta náležela. V 18. století se Dolany stávají součástí velkostatku Hracholusky – Luhov. Luhovskému panství ves náležela až do konce feudalismu v 19. století. Osudným rokem pro Dolany byl rok 1963, jelikož ves úředně zanikla kvůli zatopení Hracholuské přehrady. Osud obce byl zpečetěn a nyní je její příběh ukrytý pod vodní hladinou. Náhled do starých Dolan nám mohou zprostředkovat pouze staré fotografie.

Autoři seriálu děkují touto cestou členům klubu OSAC Plzeň a Jaroslavu Hudcovi za vstřícnost a poskytnuté informace.

Zdroje: Stříbrsko na starých pohlednicích. Baxa Václav. Hostivice 2004
Fenomén Hracholusky. Pecák Radek. Starý most 2009
www.osac.cz

____________________________________________________________

Další část seriálu se bude podrobněji věnovat zatopené obci Dolany, která byla největší vesnicí v nyní zatopeném údolí Hracholusek. Vzhledem ke státnímu svátku v sobotu 17. listopadu, kdy Tachovský deník nevychází, vyjde další část seriálu v sobotu 24. listopadu.

Jan Václav