Mezi návštěvníky se prolínaly silné emoce. „Bylo opravdu zvláštní nosit v rukách zbraně, které někoho zabily," pronesly pracovnice střediska.

Zbraně, které zde byly vystaveny, pochází jak ze současnosti, tak z druhé světové války a jsou sběratelským zájmem Milana Bláhy z Plané. Vedle zbraní má ve své sbírce vše, co voják na frontě za války potřeboval.

„Vyrůstal jsem v tom, protože byl můj tatínek voják, náčelník dvojanténového radaru na Kříženci. Z otcovy sbírky je zde k vidění jeho kufr, který dostal, když narukoval, medaile a ocenění. Když končila druhá světová, otci bylo čtrnáct let. Pořídil v té době několik fotografií, které návštěvníci výstavy můžou vidět. Ukazují realitu doby. Například na jedné je vidět, jak četník hlídá postřílené vojáky," představil autor výstavy.

Na italské frontě za první světové války bojoval dědeček a strýc Milana Bláhy. Z historie jeho válčení zde byla k vidění vojenská knížka, ze které se lidé mohli dozvědět, že byl dědeček raněn do levé nohy. „Vyrůstal jsem v tom a vidím v tom kus obrovské zručnosti. Protože je to obdivuhodné vyrobit zbraň. Lov byl důvod začátku výroby zbraní, že si to lidé jednou obrátí proti sobě, za to si můžou sami," podělil se Bláha.

Všechny vystavené zbraně a munice jsou delaborované a úředně znehodnocené. „Jde o originály, které jsou zakoupeny na burzách nebo různě přes internet a známé. V jakém stavu je zakoupím, v takovém je mám. Nic z věcí nerestauruji ani neopravuji," upřesnil.

Návštěvníků se během víkendu v Plané vystřídala spousta. Autor zájemcům a posluchačům připravil i zajímavé povídání. „Zajímalo mě, co všechno může člověk nasbírat, když se řekne zbraně. A to, co připravili v Plané, mě opravdu nadchlo. Včetně fotografií a uniforem," podělil se návštěvník Jaromír Chval.

Vedle zbraní a munice se v místnosti vyjímaly uniformy: dědečkova z první světové války, americká, německá a ruská. „Když se podíváte na materiál, ve kterém bojovali němečtí a ruští vojáci a porovnáte je, tak ruský voják byl chudák. Jde o kus hadru, který určitě rychle promokl a byla v něm zima. Nedokážu si představit žít v takovém oděvu, natož bojovat," pronesla pracovnice kulturního střediska.

Závěrem prohlídkového okruhu si mohli lidé počíst, jak byl dobyt Stalingrad a kde všude Hitler vítězí. Na stolku se totiž vyjímaly historické noviny.

„Sbírka novin se ke mě dostala úplnou náhodou. Pracuji v odpadovém hospodářství a spolupracovníci mi donesli svázaný balík novin, který někdo vyhodil do popelnice. Jde ale o dobové noviny, které když čtete, tak vám jde mráz po zádech. Takové noviny už nikdo nemá. Jsou řazené den po dni od 20. března 1942," řekl.

Milan Bláha má přislíbenou výstavu v Tachově, o které vás jistě budeme předem informovat.